EF SEB LU logo

Inštitut za poslovno informatiko (IPI)

O Inštitutu

Inštitut za poslovno informatiko je vodilna institucija na področju razvijanja in uvajanja managementa poslovnih procesov ter njihove prenove in informatizacije v slovenskem okolju. >>>

Storitve

Ključne storitve obsegajo svetovanje in raziskovanje na področju managementa poslovnih procesov, celovite prenove in informatizacije poslovanja ter strateškega načrtovanja informatike. >>>

Reference

Inštitut za poslovno informatiko je v svojem dosedanjem delovanju pridobil bogate izkušnje. O tem pričajo številni uspešni projekti in izvedene raziskave. >>>

Dogodki

Inštitut za poslovno informatiko je glavni organizator mednarodne poslovne konference Management poslovnih procesov (MPP). Konference se letno udeleži cca. 200 udeležencev iz gospodarstva in javne uprave. >>>

Publikacije

Na voljo je metodološki pristop Inštituta za poslovno informatiko, ki je nastal na osnovi izkušenj sodelavcev IPI na projektih prenove in informatizacije poslovanja. Imenujemo ga tudi Pristop k prenovi poslovanja (PPP). >>>

Partnerske inštitucije

Inštitut pri svojem raziskovalnem in svetovalnem delovanju sodeluje s številnimi izobraževalnimi inštitucijami in organizacijami. >>>

Dodatne informacije

Na vrh strani