EF FELU logo

O Inštitutu

Inštitut za poslovno informatiko (IPI) je bil ustanovljen leta 1999 kot samostojna organizacijska enota v okviru Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete v Ljubljani, z namenom uveljavitve interdisciplinarnih in specialističnih znanj na področjih svetovanja, projektiranja in izvedbenih dejavnosti ter zagotovitve ustrezne specializacije na področju informatike, revidiranja IS, preverjanja primernosti izvajalcev, uveljavljanja kodeksa poslovne etike in standardov kakovosti izvedbe projektov informatizacije. Sodelavci IPI uspešno izvajajo raziskave, svetovanja in izobraževanja ter usposabljanja za institucije v gospodarstvu in javnem sektorju (reference).

Poslanstvo IPI

Inštitut za poslovno informatiko (IPI) je vodilna institucija na področju razvijanja in uvajanja managementa poslovnih procesov ter njihove prenove in informatizacije v slovenskem okolju. Njegovo temeljno poslanstvo so raziskave in razvoj na tem področju ter prenos znanja, odkrivanja novih znanj in njihovega posredovanje vsem deležnikom; ter prispevanje k uveljavljanju in razvoju poslovne informatike kot stroke. Svojo lastno raziskovalno in strokovno kakovost in odličnost gradi in razvija tudi skozi vse tesnejše sodelovanje in boljše povezovanje z domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi organizacijami ter organizacijami javnega in zasebnega sektorja.

Cilji in dejavnost IPI

Globalni cilji IPI, ki izhajajo iz njegovega poslanstva, so opredeljeni z naslednjimi dejavnostmi:

  • svetovanje na področju managementa poslovnih procesov, informatizacije poslovanja ter organizacije informatike v podjetjih in organizacijah javnega sektorja,
  • raziskovanje na področju poslovnih procesov in informatizacije poslovanja,
  • eksperimentalni razvoj na področju managementa poslovnih procesov in poslovne informatike,
  • prispevanje k uveljavljanju poslovne informatike kot stroke v našem okolju.

Dodatne informacije

Na vrh strani