EF SEB LU logo

Projekti

1. Revidiranje informacijskega sistema Kapitalske družbe

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) - Služba za identifikacijo in registracijo živali (SIR) – Procesi

3. Strokovna pomoč pri prenovi in informatizaciji poslovnih procesov ELES

4. Modeliranje in analiza poslovnih procesov na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

5. Modeliranje, analiza, prenova in standardizacija ter informatizacija poslovnih procesov Transportno logističnega grozda

6. Revidiranje poslovnih procesov Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.

7. Mladinska knjiga Založba – prenova in informatizacija poslovanja

8. Prenova poslovnih procesov na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

9. Nadzor kakovosti izvajanja projekta izgradnje informacijske podpore Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.

10. Snemanje in modeliranje poslovnih procesov Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

11. Snemanje, modeliranje, analiza in prenova poslovnih procesov Snage Javnega podjetja d.o.o.

12. Kritični dejavniki uspeha (KDU)

13. Ocena stanja in predlog usmeritev informatike Pošte Slovenije

14. Strokovna pomoč pri snemanju, modeliranju, analizi in prenovi poslovnih procesov Kovintrade d.d.

15. Strokovna pomoč pri postavitvi smernic strategije prenove integriranega informacijskega sistema EDP podjetij

16. Snemanje, modeliranje in prenova vodstvenega procesa Snage d.o.o.

17. Analiza procesov planiranja in izdelava predloga rešitev na RTV Slovenija

18. Strokovna pomoč pri snemanju, modeliranju, analizi in prenovi poslovnih procesov Deželne Banke Slovenije d.d.

19. Oblikovanje koncepta poslovne inteligence v podjetju Snaga d.o.o.

20. Snemanje, modeliranje, analiza in prenova poslovnih procesov podjetja Mobitel d.d. za potrebe projekta Documentum v MC Novo mesto

21. Izobraževanje in svetovanje o upravljanju poslovnih procesov za Pošto Slovenije d.o.o.

22. Snemanje, modeliranje, analiza in priprava predlogov prenove poslovnih procesov podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

23. Priprava modelov procesov in opisov aktivnosti za potrebe projekta »Vzpostavitev produktnega vodenja v družbi Mobitel«

24. Modeliranje, priprava modelov in opisov aktivnosti za »back-office« procese v družbi Mobitel d.d.

25. Model programske rešitve za informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc na GURS

26. Prenova procesov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

27. Uvedba enotnega sistema za celovito upravljanje z dokumenti (DMS) v JHL in 4 javna podjetja, 2010

28. Uvedba sistema skrbništev na Geodetski upravi Republike Slovenije

29. Geodetska Uprava Republike Slovenije - Globalni model programa projektov eProstor na podlagi direktive INSPIRE

30. Strokovna pomoč pri snemanju, modeliranju, analizi in prenovi poslovnih procesov Deželne banke Slovenije d.d. - nadaljevanje

31. Analiza poslovnih procesov, reorganizacija in optimizacija MDDSZ

32. Poročilo študije "Predlog organiziranosti poslovnega procesa Prodaja"

33. Analiza temeljnih, podpornih in vodstvenih procesov s predlogi za izboljšave v družbi Pošta Slovenije d.o.o.

34. Ocena stanja in predlog usmeritev tehnološko informacijske podpore Nove KBM

Dodatne informacije

Na vrh strani