EF SEB LU logo

Raziskave

Namen raziskave je raziskati stanje poslovne informatike v srednjih in velikih podjetjih, ki predstavljajo segment poslovnih subjektov, v katerem ima poslovna informatika zelo pomembno vlogo. Sodelujočim podjetjem smo omogočili primerjavo stanja poslovne informatike njihovega podjetja in dejavnosti, v kateri poslujejo. Raziskava poteka več let, njeni rezultati omogočajo časovno analizo in primerjavo stanja v Sloveniji s stanjem v tujini.

Dodatne informacije

Na vrh strani