EF FELU logo

Storitve

Svetovalna dejavnost obsega svetovanje na različnih področjih:

  • svetovanje in sodelovanje pri strateškem načrtovanju informatike v podjetjih in javnem sektorju,
  • svetovanje in sodelovanje pri prenovi poslovanja podjetij in javnega sektorja,
  • svetovanje in sodelovanje pri uvajanju in nadgrajevanju elektronskega poslovanja v podjetjih in javnem sektorju,
  • svetovanje in sodelovanje pri informatizaciji podjetij in javnega sektorja,
  • preverjanje in ocenjevanje domačih in tujih informacijskih orodij in programskih rešitev ter svetovanje pri njihovi izbiri in uporabi.


Raziskovalne in strokovne aktivnosti zajemajo:

  • sodelovanje na temeljnih raziskovalnih in aplikativnih projektih v Sloveniji in svetu,
  • vključevanje učiteljev in sodelavcev Ekonomske fakultete v dejavnosti inštituta,
  • sodelovanje s sorodnimi inštituti po svetu,
  • raziskovanje na področjih managementa poslovnih procesov, informacijske arhitekture in podatkovnih baz ter informacijskih orodij.

Dodatne informacije

Na vrh strani