EF FELU logo

Načini dela in svetovalna dejavnost

Evalvacijo vedno pripravimo tako, da upoštevamo naročnikove potrebe, zato se postopek evalvacije vedno začne s poglobljenim intervjujem z naročnikom. Analiziramo tudi druge vire, ki nam pomagajo izboljšati poznavanje problematike področja. Tako pridobimo celovito razumevanje področja evalvacije. Z različnimi raziskovalnimi metodami (ki jih lahko razvijemo tudi sami za vsakega naročnika posebej) nato opravimo nabor analiz, ki nam omogoča priti do ugotovitev in priporočil. Metode lahko vključujejo sofisticirane kvantitativne – statistične metode, kot so npr. input-output tabele(za izračun multiplikativnih učinkov). Lahko pa so usmerjenje v bolj poglobljene intervjuje s strukturiranimi vprašalniki, kjer nas zanima pogled več deležnikov na posamezno ožje področje raziskovanja. Uporabljamo tudi druga orodja, na primer analizo stroškov in koristi (cost-benifit), analizo trendov za oblikovanje enostavnih modelov za napovedovanje prihodnosti ali pa primerjalne analize (benchmarking), organizacijske študije in ocene potreb. Orodja, ki jih uporabljamo, prilagodimo za vsako evalvacijo posebej.

V vseh fazah zagotavljamo sodelovanje ključnih deležnikov. Deležnikom predstavimo tudi vmesne rezultate dela, običajno v obliki vmesnega poročila. Z vsemi ključnimi deležniki se med potekom evalviranja tudi redno sestajamo in jih informiramo o poteku evalvacije in o vmesnih ugotovitvah.

Evalvacija se zaključi s pripravo in potrditvijo končnega poročila, ki vsebuje tudi predloge za spremembe in izboljšave. V skladu z zahtevami naročnika lahko rezultate in predloge tudi predstavimo zainteresiranim javnostim.

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Na vrh strani