EF FELU logo

Sodelavci

Na ISPE smo organizirani v obliki virtualne mreže strokovnjakov z različnih področij in z različnimi ekspertizami. To nam omogoča, da lahko za vsako evalvacijo posebej oblikujemo skupino izvajalcev, ki je najbolje kvalificirana za izvedbo in katere znanja in ekspertize najbolje ustrezajo predmetu evalviranja.

V preteklosti smo pri izvedbi evalvacij najpogosteje sodelovali z naslednjimi strokovnjaki:

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Na vrh strani