EF FELU logo

O akademiji

Poznavanje učinkovitih orodij korporativne integritete je ključ za spopadanje z izzivi skladnega poslovanja. Pri pripravi Akademije korporativne integritete smo zato združili dvoje:
najsodobnejša dognanja in orodja s področja korporativne integritete ter praktične izkušnje strokovnjakov na področju skladnosti poslovanja.

Program je oblikoval: prof. dr. Jože Damijan, Ekonomska fakulteta v sodelovanju s strokovnjaki s področja skladnosti poslovanja in korporativne integritete, potrdil pa Programski odbor Akademije korporativne integritete.

Programski odbor sestavljajo:

 • prof. dr. Jože Damijan, EF,
 • Marko Djinović, GZS,
 • Mojca Podržaj, Združenje Manager,
 • Mateja Valenci, Ministrstvo za gospodarstvo (po pooblastilu državnega sekretarja),
 • Andreja Šercer, Slovensko zavarovalno združenje,
 • Tina Toman Pfajfar, IIA slovenski inštitut (podpredsednica),
 • Maruša Hauptman, BDO Revizija.

Predsednik programskega odbora je: Boris Bajt, Združenje bank Slovenije.


Akademija korporativne integritete prinaša znanja, odgovore na vaše izzive in primere iz prakse o tem:

 • Kakšen je učinkovit sistem za skladnost poslovanja in kako ga zgraditi?
 • Kdaj je poslovanje na meji nedovoljenega oziroma nezakonitega?
 • Kako prepoznati in obvladati pomembna tveganja pri poslovanju?
 • Kako odkriti in slediti kršitvam, goljufijam in korupciji?
 • Kako tečejo postopki na sodišču, če je prišlo do zlorab?
 • Kako lahko izboljšate svojo korporativno integriteto?

Program sestavljajo trije moduli. Vsak modul traja dva dni in je vsebinsko zaključena celota. Udeleženci na akademiji dobijo odgovore na vsa ključna aktualna vprašanja korporativne integritete in slišijo izkušnje strokovnjakov iz različnih področij skladnosti poslovanja. Da bo pridobivanje novega znanja čim bolj učinkovito in praktično, smo v program vključili več interaktivnih delavnic.

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete izvaja Akademijo v sodelovanju s partnerjem programa – družbo BDO Revizija.

Direktor programa

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani