EF FELU logo

Predavatelji

Christian Bohler

Christian Böhler, iNTRA – International Tracing GmbH

Christian Böhler je ustanovitelj podjetja Intra – mednarodne forenzične preiskave (international tracing GmbH in Graz). Kot nekdanji vodja forenzičnega oddelka v avstrijski banki Hypo Alpe Adria International AG, je vodil preiskavo v največjega kriminala belih ovratnikov v Avstriji/Evropi. Pred tem je kot finančni svetovalec delal pri podjetju KPMG. Vodil je preiskave v BKA (Zvezni Urad Republike Avstrije za preiskave) in bil agent pod krinko za finančni in organiziral kriminal, več kot 15 let. Strokovnjak je na področju notranjih preiskav, forenzičnih preiskav, mednarodnih finančnih preiskav in skladnosti poslovanja. Trenutno je član novoustanovljene politične stranke NEOS v Avstriji. Njegovo poslanstvo je sprememba vodstvenega vedenja, da bi se izognili finančnim nepravilnostim in korupciji.

Markus Brinkmann

Markus Brinkmann, BDO AG Nemčija

Markus Brinkmann je Partner in Vodja forenzičnih storitev, obvladovanja tveganj in skladnosti poslovanja v podjetju BDO AG. Je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE). Takoj po zaključenem študiju je začel delati na področju forenzike in finančnih storitev pri podjetju Big4 Audit Firm. Od leta 2003 je zaposlen pri BDO AG, od leta 2005 pa je tudi vodja forenzičnih storitev, obvladovanja tveganj in skladnosti poslovanja. Član je BDO Globalnega vodilnega tima forenzikov in BDO Upravnega odbora za obvladovanje tveganj, ki ju tudi vodi v EMEA regiji. Ima 20 let izkušenj na področju finančnih storitev, forenzičnih preiskav, obvladovanju tveganj in skladnosti poslovanja. Delal je tako za domače kot tudi za mednarodne banke, vodilne zavarovalnice in pozavarovalnice kot tudi v drugih industrijah na področju skladnosti poslovanja, preprečevanja prevar in forenzike, med katerimi je npr. Telekom Avstrija in naročniki iz Evrope, Latinske Amerike, Južne Afrike in Azije. Poleg tega, je Varuh pravic finančnih institucij.

Joze Damijan

Prof. dr. Jože Damijan

Prof. dr. Jože Damijan je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in raziskovalec na LICOS in VIVES, University of Leuven (Belgija). V letih 2006-2008 je bil gostujoči profesor na Vienna University of Economics and Business Administration na Dunaju. Predava predmete s področja makroekonomije, globalizacije, mednarodne ekonomije, logistike, korupcije in razvoja. V zadnjih petih letih je objavil preko 30 znanstvenih člankov v tujini ter številna poglavja v znanstvenih monografijah. Na Repec lestvici je po odmevnosti mednarodnih objav vodilni slovenski ekonomist. V letih 2004-2005 je bil podpredsednik Strateškega sveta za gospodarstvo pri Vladi RS, predsednik vladnega Odbora za reforme (2005) ter minister za razvoj (2005-2006). Trenutno sodeluje kot slovenski partner v petih EU raziskovalnih projektih.

Je podpredsednik mednarodne raziskovalne mreže Forum for Research in International Trade (FREIT), organizator rednih letnih mednarodnih konferenc Ljubljana Empirical Trade Conference ter Economic and Business Review Conference v Ljubljani, in član mednarodne raziskovalne skupine International Study Group for Economic Performance (ISGEP). Je idejni vodja in koordinator delovne skupine za pripravo Smernic korporativne integritete.

Sandra Damijan

Sandra Damijan, MSc, L.I.F.E. Institut d.o.o.

Sandra Damijan, CFE je direktorica družbe Ljubljanskega Inštituta za Finance in Ekonomijo (L.I.F.E) in vodja usposabljanj Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija. Pred tem je bila zaposlena v BDO Reviziji in na Komisiji za preprečevanje korupcije. Bila je vodja slovenske delegacije pri UNODC za pravno in tehnično pomoč državam pri uresničevanju UNCAC, članica slovenske delegacije v Skupini držav proti korupciji (GRECO) in podpredsednica Evropske mreže za preprečevanje prevar in korupcije v zdravstvu (EHFCN). Je strokovnjakinja mednarodne organizacije Transparency International (TI Anti-corruption Solutions and Knowledge (ASK) Network) na področju obvladovanja tveganj, načrtov integritete in skladnosti poslovanja ter redna gostujoča predavateljica predmeta »Korupcija in razvoj« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot tudi na številnih drugih seminarjih.

Ima bogate izkušnje s področja boja zoper korupcijo, skladnosti poslovanja, preiskovanjem oškodovanj, projekti preprečevanja in upravljanja s tveganji korupcije, prevar ter drugih nepravilnosti.

Luka Fabiani

Luka Fabiani, CMS Reich-Rohrwig Hainz

Luka Fabiani se je v okviru odvetniške pisarne Fabiani, Petrovič, Jeraj o.p. d.o.o. pridružil CMS v letu 2011 po nekajletnem delu v drugi mednarodni odvetniški družbi. Podiplomski študij prava na univerzi je opravil na univerzi v Tübingenu v Nemčiji, kjer je bilo težišče njegovega študija raziskovanje kolizije informacijskih tehnologij in konkurenčnega prava. Težišče njegovega dela je zastopanje strank v (gospodarskih) sporih pred državnimi organi in arbitražami, svetovanje na področjih konkurenčnega prava, skladnosti poslovanja (tudi t.i. kriminala belih ovratnikov) ter prava intelektualne lastnine & IT. Stranke diskretno in efektivno zastopa tudi v gospodarskih kazenskih postopkih.

Je registrirani zastopnik za modele in znamke pri Uradu za intelektualno lastnino. V letu 2013 je opravil izobraževanje s področja preiskovalnih metod pri Kelvin Consultants Ltd.

Drago Kos

Drago Kos, R.U.R. d.o.o.

Drago Kos je predsednik Delovne skupine OECD proti podkupovanju in član ter občasni predsednik Skupnega neodvisnega protikorupcijskega nadzornega in ocenjevalnega odbora (MEC) v Afganistanu. Leta 2014 je vodil delovno skupino, ki je pripravila Smernice slovenske korporativne integritete, od začetka leta 2015 je posebni ekspert CIPE (Center for International Private Enterprise) iz ZDA, zadolžen za vzpostavitev poštenega poslovnega okolja v Ukrajini. Med leti 2003 in 2011 je bil predsednik Skupine držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope. Med leti 2011 in 2012 je bil posebni svetovalec srbske Agencije za boj proti korupciji.

Med leti 2004 in 2010 je bil (prvi) predsednik slovenske Komisije za preprečevanje korupcije, še pred tem pa sopredsedujoči organizacije “Evropski partnerji proti korupciji” (EPAC) in član Združenja ZDA za etiko upravljanja (COGEL).

Ela Omersa

Ela Omersa, CMS Reich-Rohrwig Hainz.

Ela Omersa se je ekipi CMS pridružila v januarju 2012, kjer se ukvarja predvsem z reševanjem zadev s področja delovnega prava, prava varstva osebnih podatkov ter gospodarskega in civilnega prava. Dejavna je tudi na področju reševanja sporov. Po diplomi s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2010 je opravila magistrski študij (LL.M.) Prava EU na Univerzi v Utrechtu, Nizozemska. Nato je kot odvetniška pripravnica delala pri drugi ugledni mednarodni odvetniški pisarni v Ljubljani. V času odvetniškega pripravništva je opravila tudi volontersko sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, v aprilu 2014 pa je uspešno opravila pravniški državni izpit.

Polona Pergar Guzaj

Polona Pergar Guzaj, IIA Slovenija.

Polona Pergar Guzaj, CFE, CIA, CFSA, CRMA je preizkušena notranja revizorka. Ima bogate izkušnje tako iz proizvodnega, kot tudi finančnega sektorja. Z ocenjevanjem tveganj (tudi tveganj prevar), revidiranjem ustreznosti korporativnega upravljanja in nadzora v organizacijah, preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem prevar se ukvarja že več kot 13 let. Je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanje prevar. Poleg izkušenj v kontrolingu, managementu, notranji reviziji in revizijskih komisijah, ima tudi bogate izkušnje kot predavateljica. Je predsednica IIA - Slovenskega inštituta in podpredsednica slovenskega odseka ACFE.

Mateja Vrankar

Mateja Vrankar, BDO Slovenija

Mateja Vrankar, univ dipl ekon, je spec. rev., pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka. Je partner in direktorica revizijsko svetovalne družbe BDO Revizija d.o.o., članice BDO International, na svetovni ravni pete po velikosti prihodkov med revizijsko svetovalnimi družbami. Družbi BDO se je pridružila leta 2000 po 10 letih dela v Avstriji za eno od Big4 revizijskih družb. Aktivna je na področju revidiranja računovodskih izkazov lokalnih in mednarodnih družb, izvajanju reviziji sorodnih storitev ter svetovanju na področju konsolidiranih računovodskih izkazov in uvajanju Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Vodila je vrsto skrbnih pregledov, posebnih revizij na podlagi sklepov delničarjev in forenzičnih preiskav. V zadnjih letih je izvedla vrsto notranjih revizij ter svetuje na področju upravljanja tveganj.

Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnih programih Slovenskega inštituta za revizijo, vrsto let je bila predavateljica na Gea College pri predmetu Osnove analize poslovanja in je avtorica knjige in vrste strokovnih člankov s področja konsolidiranja.

Direktor programa

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani