EF FELU logo

Zakaj izbrati EF in BDO?

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je vrhunski dobavitelj vseživljenjskega izobraževanja, izobraževanja za managerje in strokovne kadre ter svetovanja in raziskovanja. Programe za podjetja fakulteta izvaja preko Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Organizacijam in posameznikom tako pomagamo dosegati zastavljene cilje.

Ekonomska fakulteta je poleg EQUIS tudi AACSB akreditirana šola (prva iz srednje in vzhodne Evrope). To nas uvršča med 91 poslovnih šol na svetu, ki imajo obe najpomembnejši akreditaciji (evropsko in ameriško), kar je zavidljiv dosežek v svetovnem merilu.

Naše ključne vrednote so: integriteta, sodelovanje, odgovornost, znanje in akademska svoboda. Prav zato je bila Ekonomska fakulteta pobudnik in koordinator priprave Slovenskih smernic korporativne integritete, ki so nastale v sodelovanju z GZS, Združenjem Manager in Združenjem nadzornikov Slovenije. V sodelovanju z BDO in timom strokovnjakov za korporativno integriteto ter ob pomoči in posvetovanju s programskim odborom Akademije korporativne integritete pa je prof. dr. Jože Damijan oblikoval izobraževalni program Akademije korporativne integritete.

BDO Slovenija sodi med večja revizijsko-svetovalna podjetja v Sloveniji. Storitve na področju poslovnega svetovanja, revidiranja, forenzičnega preiskovanja, davčnega svetovanja, vrednotenja, restrukturiranja, obvladovanja tveganj in skladnosti, skrbnih pregledov pri nakupih in prodajah podjetij nudimo tako domačim kot mednarodnim podjetjem vseh velikosti iz industrije, trgovine, storitvenih dejavnosti, zavarovalništva in drugih finančnih storitev. Med njihovimi zaposlenimi so pooblaščeni revizorji, davčni svetovalci, preizkušeni notranji revizorji, državni notranji revizorji, preizkušeni revizorji informacijskih sistemov, pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, upravitelji v insolvenčnih postopkih in sodni izvedenci finančne stroke.

Podjetje BDO Slovenija, je od leta 2002 član BDO International, mednarodne skupine revizijskih in svetovalnih družb. BDO International se po prihodkih uvršča na peto mesto med mednarodnimi revizijskimi in svetovalnimi družbami. Poslanstvo BDO International je biti vodilni svetovalec, zavezan rastočim podjetjem in osebnostim, ki stojijo za njimi. BDO International je vodilna svetovalna skupina, ki svetuje rastočim podjetjem pri njihovi širitvi, bodisi da gre za velika mednarodna ali manjša družinska podjetja.

Direktor programa

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani