EF FELU logo

Predavatelji

Sergeja Slapničar

Prof. dr. Sergeja Slapničar

Prof. dr. Sergeja Slapničar je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti, kjer predava finančno računovodstvo in finančno analizo. Kot predavateljica sodeluje pri izobraževalnih programih na CPOEF, pa tudi na strokovnih posvetih in konferencah drugih inštitucij. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov. Študirala in doktorirala je na Ekonomski fakulteti leta 2001 s področja dejavnikov uravnavanja dobička. Izpopolnjevala se je na London School of Economics, Univerzi v Bristolu ter Univerzi v Glasgowu. Na Univerzi v Bristolu, Graduate School of International Business je dve leti sodelovala kot tutor na konzorcijskem magistrskem programu KPMG-ja.
Je članica nadzornih svetov Krke in NLB ter predsednica poravnalnega odbora po 609. členu ZGD.

Miloš Vignjević

Miloš Vignjević, univ. dipl. ekon.

Miloš Vignjević, univ. dipl. ekon., je leta 2005 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2002 je zaposlen v podjetju UniCredit Banka Slovenija d.d., kjer danes vodi oddelek za podjetniško financiranje, hkrati pa je od leta 2014 tudi direktor v podjetju UniCredit Leasing d.o.o.. Pri svojem delu se vsakodnevno ukvarja z analizami finančnih izkazov in poslovanjem podjetij. Na Slovenskem Inštitutu za Revizijo je opravil program in pridobil naziv pooblaščenega cenilca vrednosti podjetja. Danes vodi izobraževanja na temo kreditno-finančne analize in finančnega planiranja v okviru UniCredit Banke Slovenija d.d., prav tako pa je že več let tudi občasni gostujoči predavatelj na Ekonomski fakulteti.

Drago Kavšek

Drago Kavšek, Mercator

Drago Kavšek je od leta 2012 član uprave za finance, informatiko ter trga Hrvaške in BiH v družbi Mercator. V tem obdobju je izpeljal enega bolj kompleksnih in intenzivnih procesov finančnega prestrukturiranja v tem delu Evrope. Je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova delovna področja v družbi Mercator so: finance, računovodstvo, kontroling, in interna revizija, informatika in telekomunikacije, koordiniranje dejavnosti na trgih Hrvaške in Bosne in Hercegovine ter druga področja po pooblastilu predsednika uprave.
Pred tem je bil pet let predsednik uprave družbe Fructal. V tem obdobju je uspel podjetje prestrukturirati v moderno družbo s kakovostnim timom ljudi in dobrimi poslovnimi rezultati. Fructal je v obdobju njegovega vodenja sistematično povečeval tržni delež in svojo dobičkonosnost ter bil konec leta 2011 tudi uspešno prodan srbski družbi Nektar. Pred prihodom v Fructal je delal v borzno posredniški družbi Publikum. Med leti 2011 in 2003 je bil najprej vodja analitskega oddelka, nato pa je napredoval v direktorja financ. Svojo kariero je začel kot asistent revizorja v revizijski hiši Deloitte & Touche, med leti 1999 in 2001 pa je delal kot notranji kotroler v Peugeot Slovenia.

Leta 2015 je prejel nagrado Najfinačnik leta 2014.

Robert Petrič

Robert Petrič

Robert Petrič je bil zaposlen kot poslovno finančni analitik in vodja prevzemov v eni največjih borznoposredniških družb. Podjetju Bisnode d.o.o. se je pridružil leta 2001 kot produktni vodja in kasneje še kot vodja prodaje. Bil je tudi direktor hčerinskega podjetja Infobon d.o.o., danes pa je direktor razvoja in izvršni direktor v podjetju. Razvil je poslovni model in poslovno informacijsko orodje ter blagovne znamke Bonitete.si, CreditCheck.si, SiMatrix, ki jih danes uspešno širi izven meja Slovenije.

Matej Francetič

Matej Francetič

Matej Francetič je strokovnjak na področju upravljanja s tveganji. Bil je zaposlen kot raziskovalec na področju tržnih tveganj v največji slovenski banki, nato kot analitik za obvladovanje tveganj v eni zmed večjih slovenskih družb za upravljanje premoženja, trenutno pa je zaposlen kot vodja poslovnega razvoja v družbi Bisnode d.o.o.. Je univerzitetni diplomirani profesor matematike, kar mu je pri dosedanjem delu omogočalo pridobivanje poglobljenega razumevanja kompleksnejših finančnih produktov, svoja znanja pa je neprestano nadgrajeval z aplikativno uporabo finančne matematike, statistike ter informacijske tehnologije.

Aleš Berk Skok

Dr. Aleš Berk Skok

Dr. Aleš Berk Skok je izredni profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti UL, ustanovitelj in direktor družbe ALPHA FINANCE d.o.o., ki se prvenstveno ukvarja s prestrukturiranjem podjetij, strukturiranjem poslovnih modelov in celovitega obvladovanja finančnih tveganj ter soustanovitelj in direktor zavarovalno-posredniške družbe ALPHA CREDO d.o.o.. Je član domačih in tujih strokovnih in akademskih združenj (EFMA, EFA, GARP, CAIA, ZPFS) ter upravičen do uporabe globalnih strokovnih nazivov Financial Risk Manager in Chartered Alternative Investment Analyst. Ima bogate praktične izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah ter sodelovanja pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev (strategija trga kapitala, pokojninska zakonodaja drugega in tretjega stebra, zakonodaja o investicijskih skladih, idr.). Dr. Berk Skok je izvedenec Računskega sodišča RS in član Upravnega odbora Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mag. Maja Šušteršič

Mag. Maja Šušteršič

Mag. Maja Šušteršič je od leta 2006 vodja oddelka zavarovanje v družbi Petrol d.d. in predsednica Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja SI.RISK. Kot vodja oddelka zavarovanje je odgovorna za prenos tveganj na zavarovalnice za skupino Petrol tako na strateški kot lokalni ravni. Poleg tega je članica odbora za upravljanje s poslovnimi tveganji družbe Petrol. Leta 2009 je bila pobudnica povezovanja strokovnjakov iz ključnih vodilnih podjetij s področja upravljanja tveganj in zavarovanj. Po dveh letih je iz te iniciative nastalo Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja, SI.RISK. Po diplomi iz kemije na Univerzi v Ljubljani je najprej delala kot analitik v Petrolovem kontrolnem laboratoriju. Po šestih letih je prevzela vodenje oddelka za kakovost in leto za tem zaključila tudi magisterij iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtorica članka »Consumer credit scoring models with limited data”, ki je bil objavljen leta 2008. Njena področja zanimanja so poleg upravljanja s tveganji in zavarovanji tudi neprekinjeno poslovanje (business continuity management).

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar se je po zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1996 pridružila KPMG v Sloveniji. Specializirala se je za revidiranje zavarovalnic, sodelovala pri revidiranju nefinančnih družb in družb v javnem sektorju, poleg tega je sodelovala pri skrbnih pregledih in cenitvah. Leta 2008 je postala partner v KPMG Slovenija in je pooblaščena revizorka. Kot partner je poleg revizije zadolžena tudi za kadre in izobraževanja. Več kot deset let sodeluje kot predavateljica na različnih internih in mednarodnih predavanjih s področij revizije, računovodenja in mehkih veščin. Med ključnimi revizijskimi strankami v zadnjih 3 letih so: Skupina Telekom Slovenije, Skupina Alta, RTV, Skupina Sava Re, Skupina Triglav, Grawe, Merkur zavarovalnica, Skupna pokojninska družba in Riko.

Žiga Hieng

Mag. Žiga Hieng

Mag. Žiga Hieng je magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani v okviru študija MScBA. Svojo poslovno pot je leta 2005 začel kot analitik in kasneje upravljavec premoženja v takrat največji družbi za upravljanje investicijskih skladov. V tem obdobju je pridobil naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Kariero je nadaljeval kot član uprave za področje financ in ekonomike v izvozno usmerjenem proizvodnem podjetju, kjer je pomemben del poslovanja predstavljalo upravljanje s terjatvami podjetja. Danes je zaposlen kot član uprave v družbi Salus, Ljubljana, d.d.. Odgovoren je za gospodarsko finančno področje, kjer je področje kreditnega tveganja in upravljanje terjatev podjetja ponovno eno od aktualnih prioritet, saj živimo v času zaostrenih plačilnih razmer in vse večjega števila insolvenčnih postopkov.

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani