EF FELU logo

Poslovni procesi

Management poslovnih procesov je sodoben poslovni pristop, ki poudarja uspešnost in učinkovitost poslovanja na podlagi usmerjenosti:

  • h kupcem, inovativnosti, fleksibilnosti in
  • informatizaciji ter odpravljanju nepotrebnih aktivnosti in zastojev znotraj poslovnih procesov organizacije.

Temelji na filozofiji, da je za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja potrebno procese poznati, izboljševati, informatizirati in spremljati njihovo izvajanje.

O akademiji

V štirih dneh udeleženci spoznajo najpomembnejše metode za izboljšanje poslovnih procesov skozi organizacijske spremembe in informatizacijo. >>>

Zakaj izbrati EF?

Program vključuje predavatelje vodilne poslovne šole na področju managementa poslovnih procesov – Ekonomske fakultete v Ljubljani. >>>

Komu je akademija namenjena?

Akademija je namenjena menedžerjem in skrbnikom poslovnih procesov, vodjem projektnih pisarn in direktorjem posameznih poslovnih funkcij (od informatike, kontrolinga, revizije, HRM in drugo). >>>

Program

Akademija ima dva modula. Prvi je namenjen projektu prenove in informatizacije poslovanja, drugi modul pa trajnostnemu managementu poslovnih procesov. >>>

Predavatelji

Predavali bodo prof. dr. Andrej Kovačič, prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, prof. dr. Jurij Jaklič, doc. dr. Aleš Popovič, vsi iz EFUL. >>>

Več informacij o programu

Za prijavo na akademijo izpolnite e-prijavnico, ki je dostopna na tej povezavi. >>>

Direktorica programa

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani