EF FELU logo

O akademiji

Danes morajo imeti podjetja, ki želijo ostati konkurenčna, urejene in optimizirane poslovne procese, kar jim omogoča uspešno in učinkovito poslovanje. Podobno velja za organizacije javnega sektorja. To je razlog, da povsod v svetu narašča zanimanje za poslovne procese oziroma management poslovnih procesov. Vendar so se projekti na tem področju izkazali za zelo zahtevne, pogosto niso realizirani do konca in ne prinašajo pričakovanih rezultatov.

Na Akademiji poslovnih procesov bomo spoznali najpomembnejše metode za izboljšanje poslovnih procesov skozi organizacijske spremembe in informatizacijo, pogledali primere iz prakse, izmenjali mnenja in izkušnje ter praktično delali na primerih.

Znanja, ki jih bodo pridobili udeleženci:

  • Kako pristopiti in katero metodo izbrati za izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja na podlagi managementa poslovnih procesov.
  • Katere so sodobne metode za opredeljevanje, modeliranje, analiziranje in prenovo poslovnih procesov.
  • Kako modelirati poslovne procese z notacijo BPMN.
  • Katera so najprimernejša orodja za modeliranje in analiziranje poslovnih procesov.
  • Kako si pri analizi poslovnih procesov pomagati s simulacijami.
  • Kateri so ključnimi dejavniki uspeha prenove poslovnih procesov v praksi.
  • Katere so najbolj uporabne metode managementa sprememb.
  • Kako vpeljati koncept procesno usmerjene organizacije.
  • Na kakšen način se lotiti informatizacije poslovnih procesov.
  • Kako oblikovati za podjetje primeren sistem ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) procesov ter zagotavljanja njihovega spremljanja z orodji poslovne inteligence.

Direktorica programa

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani