EF FELU logo

Predavatelji

Andrej Kovačič

Prof. dr. Andrej Kovačič je raziskovalec in profesor s področja informatike in prenove poslovanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pred zaposlitvijo na Ekonomski fakulteti je bil več let direktor svetovalnega podjetja, projektant in svetovalec na projektih strateške prenove, prenove poslovnih procesov in informatizacije poslovanja. Vodil ali izvajal večje število projektov s tega področja, v upravi predvsem pa v gospodarstvu. Je veščak Zveze ekonomistov Slovenije na področju upravljanja, pooblaščeni revizor informacijskih sistemov ter svetovalec (management consultant) na mednarodnih projektih PHARE.

Modul 1: Projekt prenove in informatizacije poslovanja
Modul 2: Trajnostni MPP

Mojca Indihar Štemberger

Prof. dr. Mojca Indihar Štemberger se kot profesorica, raziskovalka in svetovalka že več kot 12 let aktivno ukvarja s poslovnimi procesi. Kot vodja projekta ali sodelavka je nabrala veliko izkušenj iz prakse pri več projektih s področja managementa poslovnih procesov. Na tem področju je objavila več kot 20 znanstvenih in strokovnih člankov. Od leta 2010 je tudi predsednica konference Management poslovnih procesov, ki poteka vsako leto oktobra v Ljubljani.

Modul 1: Projekt prenove in informatizacije poslovanja
Modul 2: Trajnostni MPP

Jurij Jaklič

Prof. dr. Jurij Jaklič je profesor poslovne informatike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter predstojnik Katedre za poslovno informatiko in logistiko. Na dodiplomskem in podiplomskem študiju predava predvsem predmete s področja poslovne inteligence (poslovnega obveščanja). Na področju poslovne inteligence v kontekstu managementa poslovnih procesov deluje tudi svetovalno in raziskovalno. Bil je vodja ali sodelavec na več projektih s področja poslovne inteligence oz. širše managementa poslovnih procesov v okviru Inštituta za poslovno informatiko na Ekonomski fakulteti.

Modul 2: Trajnostni MPP

Ales Popovic

Doc. dr. Aleš Popovič je zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot docent za področje poslovne informatike ter pridruženi profesor za področje informacijskih sistemov na Univerzi Nova v Lizboni. Raziskovalno in strokovno se ukvarja s področjem poslovne inteligence in managementa poslovnih procesov. Z gospodarstvom aktivno sodeluje pri različnih svetovalnih projektih ter študijah. V letu 2010 je prejel svečano listino Univerze v Ljubljani mladim visokošolskim učiteljem za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke, v letu 2011 pa nagrado podjetja Trimo za doktorsko disertacijo.

Modul 2: Trajnostni MPP

Direktorica programa

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani