EF FELU logo

Program

Intenziven in časovno učinkovit program akademije je sestavljen iz treh modulov, vsak modul traja dan in pol. Skupaj program obsega 36 ur.

MODUL 1: Rast prodaje skozi inoviranje poslovnega modela

Urnik modula >>>

1. dan TEMA Znanja, ki jih boste pridobili na modulu: IZVAJALEC
9:00-10:45 Okrogla miza: Rasti v spremenjenih razmerah poslovanja – največji izziv za prodajno funkcijo Kako minimizirati negativne vplive denarnega krča na prodajo in kako voditi najtežje spremembe v prodaji
Moderatorka: Melita B. Rant, EF
10:45-11:00   Odmor za druženje  
11:00-12:30 Motivi in razlogi za inoviranje poslovnih modelov in razvoj EBMI modela Neuspešna prodaja ter drugi motivi in razlogi za inoviranje poslovnih modelov in razvoj EBMI modela (Embedded Business Model Innovation) Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora Hidrie
12:30-13:15   Odmor za kosilo  
13:15-14:45 Praktične implikacije EBMI modela in njegova uporaba Kako je Hidria inovirala poslovni model in prejela European Business Reward za najbolj inovativno podjetje v Evropi 2012/2013 Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora Hidrie
14:45-15:00   Odmor za druženje  
15:00-16:30 Vrednostna segmentacija kupcev Obvladovanje kompetenc odličnih svetovalnih prodajalcev
Zakaj je kupce potrebno segmetirati na osnovi bolj sodobnih kriterijev
Kako uspešno izvesti vrednostno segmentacijo kupcev na lastnem primeru
Amadea Dobovišek, direktorica Publi Una
2. dan TEMA Znanja, ki jih boste pridobili na modulu: IZVAJALEC
9:00-10:30 Inovativni pristopi k vodenju prodaje Kako oblikovati sodobno vizijo prodaje
Kako s prodajno funkcijo ustvariti tisto vrednost za kupca, ki jo je ta pripravljen plačati
Kaj določa dobičkonosnega kupca
Amadea Dobovišek, direktorica Publi Una
10:30-10:45   Odmor za druženje  
10:45-12:15 Delavnica: Učinkovit nadzor nad vodenjem prodajne funkcije Kako povečati uspešnost prodaje, če znamo oblikovati in uporabiti konsistenten managerski sistem nadzora nad želenim vedenjem prodajne ekipe Amadea Dobovišek, direktorica Publi Una

MODUL 2: Kako osvojiti kupca v krizi - strateška vloga prodaje

Urnik modula >>>

1. dan TEMA Znanja, ki jih boste pridobili na modulu: IZVAJALEC
9:00-10:30 Uporaba tehnološkega razvoja za inoviranje prodaje ali/in za inovativno prodajo? Kako internet omogoča inoviranje prodaje in poslovnega modela
Kako doseči boljšo segmentacijo kupcev in odpraviti zastoje v prodajnih procesih
Melita B. Rant, EF
10:30-10:45   Odmor za druženje  
10:45-12:15 Prodaja kot zapeljevanje Kaj se lahko prodajna ekipa nauči iz ljubezenskih zgodb in kako to uporabiti pri gradnji odnosa s kupci Maria Anselmi, direktorica Bisnode
12:15-13:15   Odmor za kosilo  
13:15-14:45 Osvojiti kupca v krizi Kako prepoznati spremenjene navade in obnašanja kupca v razmerah krčenja gospodarstva in se ustrezno odzvati Manuela Dabo, direktorica prodaje podjetja
14:45-15:00   Odmor za druženje  
15:00-16:30 Delavnica: Analiza prodajnih priložnosti in nevarnosti Kako prepoznati in pridobiti kupce, ki so največja priložnost za podjetje in kako pravočasno prepoznati kupce, ki postajajo največje tveganje za podjetje Primož Hvala, direktor Human & Sales Consulting
2. dan TEMA Znanja, ki jih boste pridobili na modulu: IZVAJALEC
9:00-10:30 Povečajmo učinkovitost naše prodaje Identifikacija udeležencev v nakupnem procesu
Ugotavljanje, kje oz. kdo »blokira« nakupni proces
Predstaviti ponudbo tako, da bomo dosegli najvišje cene
Spremljanje učinkovitosti prodajnega procesa
Primož Hvala, direktor Human & Sales Consulting
10:30-10:45   Odmor za druženje  
10:45-12:15 Prodati več pri obstoječih kupcih in kako najti nove (upselling, cross-selling, lead generation) Učinkovito pospeševanje prodaje pri obstoječih kupcih v gospodarski krizi
Učinkovito odkrivanje novih kupcev in kako pri tem najbolje izkoristiti nove tehnologije
Primož Hvala, direktor Human & Sales Consulting

MODUL 3: Kompetence in motivacija za prodajo

Urnik modula >>>

1. dan TEMA Znanja, ki jih boste pridobili na modulu: IZVAJALEC
9:00-10:30 Razvoj kompetenc za prodajo - učenje iz napak Kako je Studio Moderna razvila svoj sistem prodajnih in distribucijskih kompetenc ter kakšna je bila vloga učenja iz napak (in sreče) pri tem Branimir Brkljač, nekdanji član uprave Studio Moderna
10:30-10:45   Odmor za druženje  
10:45-12:15 Delavnica: Motiviranje zaposlenih za učinkovito prodajo Praktični primeri in modeli organiziranja in motiviranja prodajnega osebja v Studio Moderna Branimir Brkljač, nekdanji član uprave Studio Moderna
12:15-13:15   Odmor za kosilo  
13:15-14:45 Kako optimalno organizirati prodajni oddelek Kako v prodajnem oddelku razdeliti vloge in kako razdeliti naloge
Kaj je naloga prodajnega oddelka in kaj bi morali prevzeti drugi oddelki
David Đukić, direktor Inštituta za profesionalno prodajo
14:45-15:00   Odmor za druženje  
15:00-16:30 Dve plati uspešnosti prodajnega osebja Kaj so dobri/slabi kriteriji merjenja uspešnosti prodajnega osebja
Kako učinkovito nagrajevati prodajno osebje (v razmerah krize)
David Đukić, direktor Inštituta za profesionalno prodajo
2. dan TEMA Znanja, ki jih boste pridobili na modulu: IZVAJALEC
9:00-10:30 Motiviranje prodajnega osebja Kako motivirati prodajno osebje in ostale zaposlene v podjetju za prodajo
Orodja in načini dviga energije prodajne ekipe
David Đukić, direktor Inštituta za profesionalno prodajo
10:30-10:45   Odmor za druženje  
10:45-12:15 Delavnica: (Samo) Motiviranje prodajnega osebja Načini in vaje za lastno motiviranje in motiviranje prodajnega tima Matej Tušak, psiholog, strokovnjak za motivacijo

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani