Predavatelji - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF FELU logo

Predavatelji

Maria Anselmi

Maria Anselmi, generalna direktorica podjetja Bisnode

je poleg Slovenije in trgov Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine odgovorna za razvoj trgov regije Centralna Evropa Skupine Bisnode. Po kratki izkušnji v podjetju Johnson & Johnson se je pridružila 'Il Sole 24 Ore' – prvemu italijanskemu gospodarskemu časopisu šole za podjetništvo. V letu 1996 je izkoristila dano priložnost in ustanovila prvi evropski poslovno-informacijski internetni arhiv. Od takrat dalje je vsa njena kariera slonela in se razvijala na področju digitalnih informacij, sledeč svojemu globokemu prepričanju, da odprt pretok in široka dostopnost informacij lahko vzpostavi tak trg, ki deluje kot pošteno igrišče delovanja. Od leta 1996 do 1999 generalna direktorica italijanskega 'Financial Times Information', nato pa je začela delovati na Italijanski borzi, kjer je bila odgovorna za zagon delovanja poslovnih kanalov digitalnih informacij. Službovala je tudi kot direktorica trženja za digitalno poslovanje pri podjetju Mondadori, leta 2001 pa je prišla živet in delat v Slovenijo. Svojo slovensko poslovno kariero je začela leta 2002 pri Bisnode, sprva kot generalna direktorica za Slovenijo, kasneje pa je prevzela tudi funkcijo direktorice za poslovno rast in razvoj trgov v regiji Centralna Evropa. Leta 2010 in 2011 se je delovanje regije razširilo na poslovanje na Hrvaško in v Srbijo. Bisnode Slovenija od februarja 2013 posluje s svojimi podružnicami tudi na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini kot »Bisnode Southern Market«. Novo formirana skupina zaposluje skoraj 200 ljudi, od tega polovico predstavlja prodajna skupina.

Branimir Brkljač

Branimir Brkljač, nekdanji član uprave Studio Moderna

je soustanovitelj podjetja Studio Moderna Group (1992), vodilnega podjetja na področju TV prodaje centralne in vzhodne Evrope, ki trenutno posluje v 21 državah regije. Kot strokovnjak za prodajo in zakup medijskega prostora nadzoruje več kot 300 ur dnevnega predvajanja ter 300 televizijskih programov po vsej regiji, ki pokrivajo regijske, lokalne kabelske in radijske postaje. Poleg omenjenega g. Branimir kreativno in z vidika marketinškega poslovanja, izvaja delo z DRTV in TV oglasi, ki zajema originalno izvedbo tako dolgih, kot tudi kratkoročnih oglasov, njihovo adaptacijo in prilagoditev lokalnemu trgu . Vzpostavil je tudi programsko licencirajočo enoto znotraj podjetja Studio Moderna, ki je licenciralo več kot 2000 ur stalnih televizijskih programov v zadnjih 15 letih na balkanskem območju. Pod njegovim nadzorom je podjetje Studio Moderna izdelalo 70 ur izvirnega zabavnega sporeda.

Med letom 2006 in letom 2008 je g. Branimir zasedal mesto predsednika Evropskega sveta elektronske maloprodajne pridružitvene Evrope (ERA), katera predstavlja ključno trgovinsko industrijsko združenje, za televizijsko nakupovanje v Evropi. Trenutno je g. Branimir član sveta podjetja Studio Moderna.

David Djukić

Dr. David Djukić, samostojni svetovalec za prodajo in trženje

je direktor Inštituta za profesionalno prodajo, je eden vodilnih strokovnjakov na področju prodajnega managementa. Njegova specializacija je povečanje učinkovitosti v prodaji. To vzpostavlja s sistemskimi ukrepi (prodajni procesi, podpora prodaji, organizacija prodaje in plačni sistemi in z drugimi inovativnimi pristopi), kot so na primer akcije nefinančnega nagrajevanja. Napisal je preko 100 člankov in dve knjigi s tega področja. Kot gost iz prakse predava pri predmetu Management prodaje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, sisteme in pristope k nagrajevanju prodajnega osebja.

Amadea Dobovišek

Dr. Amadea Dobovišek, Dr. Amadea Dobovišek, direktorica svetovalnega podjetja Publi Una d.o.o.

je ustanoviteljica in direktorica svetovalnega podjetja za strateški marketing Publi Una d.o.o. Iz trženja in komuniciranja se je podiplomsko izobraževala v Londonu, na IEDC – Poslovni šoli Bled pa je končala študij MBA in magisterij iz managementa. Pri svojem delu pogosto sodeluje s tujimi uglednimi strokovnjaki. Že od leta 1998 svetuje podjetjem, kako skozi sodobne marketinške in prodajne pristope ustvariti vrednost za kupca ter tako doseči in ohraniti konkurenčni položaj. S svojim znanjem pomaga krepiti učinkovitost in uspešnost malih, srednjevelikih in velikih podjetij iz različnih panog. Je avtorica številnih strokovnih člankov in tudi predavateljica s področja tržnega managementa.

Primož Hvala

Primož Hvala, samostojni svetovalec za prodajo in trženje

je član upravnega odbora DMS, avtor več kot 60 izobraževalnih dogodkov, predsednik programskega sveta prodajne konference Sales Summit in član programskega sveta Slovenske marketinške konference. Njegovo področje je usmerjeno v analizo prodaje, vodenje prodajnih ekip, dvig sposobnosti managerjev in prodajalcev. Pred soustanavljanjem podjetja HS Consulting je delo opravljal kot svetovalec v podjetju AT Adria in Časniku Finance. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri svojem delu pogosto sodeluje z različnimi fakultetami in podjetji.

Melita Rant

Dr. Melita Balas Rant, docentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

je docentka na Ekonomski fakulteti in svetovalka za razvoj programov za poslovneže na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Hkrati je tudi akademska so-direktorica programa FELU MBA. Pred tem pa je bila direktorica Executive MBA programa na IEDC-Poslovni šoli in koordinatorka raziskovalne dejavnosti v združenju poslovnih šol CEEMAN. Magistrirala in doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V obdobju 2010-2011 je vodila 32-članski mednarodni tim iz 18 držav, ki je raziskoval strategije rasti in voditeljske prakse v podjetjih “skritih zmagovalcih” v srednji in vzhodni Evropi, za katere je značilno voditeljstvo v tržni niši ter hitra rast preko internacionalizacije, ob sočasni visoki stopnji inovativnosti.

Matej Tusak

Dr. Matej Tušak, profesor na Fakulteti za šport

je študiral psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študij je zaključil z diplomsko nalogo na temo Agresivnost v vrhunskem športu in doktoriral na temo Razvoj motivacijskega sistema v športu.

Zaposlen je na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti kjer predava psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi na podiplomskem študiju Medicinske fakultete, na univerzah v Zagrebu, Splitu, Skopju, Mostarju, Trstu in Celovcu. Aktivno deluje tudi v sklopu Inštituta za šport kjer se ukvarja s procesom psihične priprave športnikov na tekmovanja. Kot psiholog je sodeloval na številnih EP, SP in OI. Je član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA (univerzitetna športna zveza), član odbora za vrhunski šport pri OKS, član mednarodnega odbora športnih psihologov (ISPC), predsednik strokovnega sveta za JUDO in triatlon, član strokovnih svetov v različnih (kegljanje, smučarski skoki, jadranje, kajak) panogah in vodja psiho-diagnostičnega laboratorija na Inštitutu za šport.

Je avtor različnih knjig in preko 300ih znanstvenih člankov, v katerih teoretična znanja združuje s praktičnimi izkušnjami.

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani