EF SEB LU logo

Moduli

MODUL 1: Razvoj prodajnih možnosti

8.3.2013

TEMA

CILJI

IZVAJALEC

9:00-10:30

Uvod v seminar: Interaktivna okrogla miza z gosti iz prakse (Kolektiva, Steklarna Hrastnik in Paradižnik)

Okrogla miza: Dejavniki uspešne prodaje

Melita Rant

10:30-11:00

 

Odmor za kavo

11:00-12:30

Prodaja končnim potrošnikom

Udeleženci se seznanijo:

 • Z upravljanjem z različnimi prodajnimi kanali
 • Kako lahko moderna informacijska tehnologija podpira razvijanje odnosa s končnimi kupci
 • S priložnostmi in nevarnostmi pri osebnem komuniciranju s kupci na trgih centralne in vzhodne Evrope

Branimir Brkljač

12:30-13:30

 

Odmor za kosilo

13:30-15:00

Prodaja končnim potrošnikom

 • Presoja zainteresiranosti kupca za nakup in njegova občutljivost na ceno/kvaliteto/druge vidike proizvoda
 • Uspešnim oblikovanjem in ubeseditvijo ponudbe
 • Razumevanjem nasprotovanj in pomislekov s strani kupca
 • Zaključitev prodajnega posla s končnim potrošnikom

Branimir Brkljač

15:00-15:30

 

Odmor za kavo

15:30-17:00

Prodaja na medorganizacijskem trgu (B2B) - 1. del

 

 • Uspešna identifikacija in kvalifikacija potencialnih strank
 • Analiza nakupnega centra
 • Akcijski načrt za osvajanje strank na lastnem poslovnem primeru

Primož Hvala


9.3.2013

TEMA

CILJI

IZVAJALEC

9:00-10:30

Prodaja na medorganizacijskem trgu (B2B segment) – 2. del

 

 • Ključni pristopi za dolgoročen razvoj odnosa s strankami
 • Identifikacija ključnih strateških odločevalcev in priložnosti za vplivanje nanje
 • Akcijski načrt za širitev poslovanja z obstoječo stranko

Primož Hvala

10:30-11:00

 

Odmor za kavo

11:00-12:30

Delavnica osebne motivacije za prodajo

Spoznavanje in razvijanje lastne motivacije za prodajo s pomočjo niza vaj

Matej Tušak

12:30-13:30

 

Odmor za kosilo

13:30-15:00

Prodajne kompetence - 1. del

 

 

 • Konceptualizacija pozitivne vrednostne enačbe v interakciji s kupcem
 • Dejavniki uspešne izvedbe prodajnega obiska
 • Delavnica predstavitve ponudbe na lastnem poslovnem primeru

Amadea Dobovišek

15:00-15:30

 

Odmor za kavo

15:30-17:00

Prodajne kompetence - 2. del

 • Skrivnosti uspešnega pogajanja in sklepanja posla

Melita Rant

MODUL 2: Razvoj organizacije prodaje

22.3.2013

TEMA

CILJI

IZVAJALEC

9:00-10:30

Oblikovanje učinkovite organizacije prodajne funkcije - 1. del

 • Nova tržna paradigma in potreba po prehodu prodaje iz taktične v strateško funkcijo podjetja
 • Zasnova organizacije prodajne funkcije po kriteriju vrednostne segmentacije kupcev in segmentiraje kupčevih dobaviteljev
 • Akcijski načrt za učinkovitejšo organizacijo prodaje na lastnem primeru

Amadea Dobovišek

10:30-11:00

 

Odmor za kavo

11:00-12:30

Oblikovanje učinkovite organizacije prodajne funkcije - 2. del

 • Zasnova učinkovite kontrole uspešnosti prodaje
 • Problemi in rešitve pri spremljanju uspešnosti zaposlenih
 • Akcijski načrt za izboljšanje formalnega kontrolnega sistema na lastnem primeru

Amadea Dobovišek

12:30-13:30

 

Odmor za kosilo

13:30-15:00

Oblikovanje učinkovite organizacije prodajne funkcije - 3. del

 • Sistemi vrednostnega nagrajevanje in motiviranja prodajnega osebja
 • Akcijski načrt za izboljšanje motivacije prodajnega osebja na lastnem primeru

David Djukić

 

15:00-15:30

 

Odmor za kavo

15:30-17:00

Zasnova strateške organizacije usmerjene na kupca - 1. del

 • Umestitev prodajne funkcije znotraj poslovnega sistem
 • Umestitev prodaje v krovni strategiji podjetja
 • Izzivi integracije prodaje z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju
 • Akcijski načrt za izboljševanje integracije med prodajo in ostalimi poslovni funkcijami v lastnem podjetju

Anton Balažič


23.3.2013

TEMA

CILJI

IZVAJALEC

9:00-10:30

Zasnova strateške organizacije usmerjene na kupca – 2. del

 • Zadrege in konflikti med prodajo in trženjem
 • Rešitve za boljšo integracijo med prodajo in trženjem
 • Akcijski načrt za izboljševanje integracije med trženjem in prodajo

Amadea Dobovišek

10:30-11:00

 

Odmor za kavo

11:00-12:30

Oblikovanje učinkovite organizacije prodajne funkcije - 4. del

 • Ekonomske dileme pokrivanja prodajnih trgov preko lastnega in zunanjega prodajnega osebja
 • Analiza točke preloma na odločitev o organizaciji prodajnega osebja

Darja Peljhan

 

12:30-13:30

 

Odmor za kosilo

13:30-15:00

Zasnova strateške organizacije usmerjene na kupca – 3. del

 • Kaj so ključne prodajne aktivnosti in interakcije z drugimi aktivnostmi v verigi vrednosti: Primer Cisco
 • Kje so možnosti za izboljšave upravljanja verige vrednosti
 • Kakšne so opcije za izvedbo teh izboljšav
 • Izbira treh izboljšav in razvoj akcijskega načrta za njihovo izvedbo

Jožek Gruškovnjak

15:00-15:30

 

Odmor za kavo

15:30-17:00

Akcijski načrt na mojem poslovnem primeru

 • Predstavitve lastnik akcijskih načrtov za izboljšanje prodajnih aktivnosti in organizacijske prodajne funkcije na lastnem poslovnem primeru

 

Povzetek in zaključne misli

Jožek Gruškovnjak,

Melita Rant

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani