EF SEB LU logo

Zakaj na akademijo?

Podjetja, ki so sposobna optimizirati svoje prodajne procese in motivirati prodajno osebje, lahko v teku za kupci tečejo hitreje. Učinkovita prodaja, predstavlja pomemben vzvod za povečanje konkurenčnosti podjetja in obratno, neučinkovita prodaja lahko pomembno prispeva k nekonkurenčnosti podjetja ne glede na boljše razmerje med kvaliteto in ceno pri proizvodih.

Komu je akademija namenjena?

Temeljni namen akademije, je povečati uspešnost prodajne funkcije na ravni podjetja, ter osebno znanje in motivacijo za prodajo na ravni posameznika. Akademija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s prodajo in želijo izboljšati svoje prodajne sposobnosti in notranjo motivacijo. Prav tako, je namenjena vodjem prodaje in drugim odločevalcem, ki želijo zmanjšati vrzel med poslovno strategijo in njeno izvedbo, preko boljšega razumevanja povezave med prodajo, strateškimi prioritetami podjetja, ter cilji ostalih poslovnih funkcij.

Kaj pričakujem od akademije?

Temeljni cilj je razvoj prodajnih sposobnosti udeležencev, kot tudi razvoj sposobnosti in znanj potrebnih za učinkovito ravnanje s prodajnim procesom in ljudmi v prodaji. Bolj natančno, udeleženci bodo pridobili znanja in veščine potrebne za:

  • učinkovito izvedbo prodajnega procesa,
  • uspešno motiviranje prodajnega osebja,
  • zmanjševanje konfliktov med prodajo in ostalimi deli podjetja,
  • zmanjševanje konfliktov v distribucijskih kanalih,
  • razvoj kulture in organizacije usmerjene na kupca,
  • razvoj notranje motivacije za prodajne aktivnosti.

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani