EF SEB LU logo

Predavatelji

Anton Balažič

Anton Balažič, predsednik uprave Mercator d.d.

je svojo karierno pot začel v podjetju Spem d.o.o. kot direktor projektov in razvoja, kjer je bil zadolžen tudi za ustanovitev Londonske šole odnosov z javnostmi (LSPR Slovenija) in njen prvi direktor. Poklicno pot je nadaljeval v Petrolu na mestu direktorja marketinga, nato je leta 2006 postal svetovalec predvsem za področji energetike in potrošniških dobrin za JV Evropo v podjetju AT Kearney. Leta 2007 je prevzel mesto predsednika uprave Fructala. Leta 2010 je bil imenovan na mesto predsednika uprave Skupine Žito in Žito d.d., od maja 2012 naprej pa zaseda mesto predsednika uprave največjega slovenskega trgovca, podjetja Mercator. Diplomiral je v Mariboru na Poslovno ekonomski fakulteti. Leta 2005 je pridobil naziv MBA na IEDC - Poslovna šola Bled.

Branimir Brkljač

Branimir Brkljač, član uprave Studio Moderna

je soustanovitelj podjetja Studio Moderna Group (1992), vodilnega podjetja na področju TV prodaje centralne in vzhodne Evrope, ki trenutno posluje v 21 državah regije. Kot strokovnjak za prodajo in zakup medijskega prostora nadzoruje več kot 300 ur dnevnega predvajanja ter 300 televizijskih programov po vsej regiji, ki pokrivajo regijske, lokalne kabelske in radijske postaje. Poleg omenjenega g. Branimir kreativno in z vidika marketinškega poslovanja, izvaja delo z DRTV in TV oglasi, ki zajema originalno izvedbo tako dolgih, kot tudi kratkoročnih oglasov, njihovo adaptacijo in prilagoditev lokalnemu trgu . Vzpostavil je tudi programsko licencirajočo enoto znotraj podjetja Studio Moderna, ki je licenciralo več kot 2000 ur stalnih televizijskih programov v zadnjih 15 letih na balkanskem območju. Pod njegovim nadzorom je podjetje Studio Moderna izdelalo 70 ur izvirnega zabavnega sporeda.

Med letom 2006 in letom 2008 je g. Branimir zasedal mesto predsednika Evropskega sveta elektronske maloprodajne pridružitvene Evrope (ERA), katera predstavlja ključno trgovinsko industrijsko združenje, za televizijsko nakupovanje v Evropi. Trenutno je g. Branimir član sveta podjetja Studio Moderna.

David Djukić

Dr. David Djukić, samostojni svetovalec za prodajo in trženje

direktor Inštituta za profesionalno prodajo, je eden vodilnih strokovnjakov na področju prodajnega managementa. Njegova specializacija je povečanje učinkovitosti v prodaji. To vzpostavlja s sistemskimi ukrepi (prodajni procesi, podpora prodaji, organizacija prodaje in plačni sistemi in z drugimi inovativnimi pristopi), kot so na primer akcije nefinančnega nagrajevanja. Napisal je preko 100 člankov in dve knjigi s tega področja. Kot gost iz prakse predava pri predmetu Management prodaje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, sisteme in pristope k nagrajevanju prodajnega osebja.

Amadea Dobovišek

Dr. Amadea Dobovišek, direktorica podjetja Publi Una d.o.o.

ustanoviteljica in direktorica svetovalnega podjetja za strateški marketing Publi Una d.o.o. Iz trženja in komuniciranja se je podiplomsko izobraževala v Londonu, na IEDC – Poslovni šoli Bled pa je končala študij MBA in magisterij iz managementa. Pri svojem delu pogosto sodeluje s tujimi uglednimi strokovnjaki. Že od leta 1998 svetuje podjetjem, kako skozi sodobne marketinške in prodajne pristope ustvariti vrednost za kupca ter tako doseči in ohraniti konkurenčni položaj. S svojim znanjem pomaga krepiti učinkovitost in uspešnost malih, srednjevelikih in velikih podjetij iz različnih panog. Je avtorica številnih strokovnih člankov in tudi predavateljica s področja tržnega managementa.

Jožek Gruškovnjak

Jožek Gruškovnjak, direktor Cisco Internet Business Solutions Group

je direktor v skupini za strateško svetovanje IBSG (Cisco® Internet Business Solutions Group) in dela na področju hitro rastočih trgov (Emerging Markets). Ima več kot 20 let izkušenj v svetovanju, vodenju, menedžmentu in podjetništvu. Dodiplomski študij je opravljal na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani - smer računalništvo, podiplomski študij pa zaključil na programu MBA, poslovne šole Bled. S partnerji je ustanovil in vodil NIL, vodilno slovensko podjetje za omrežne komunikacije. Na Ciscu je zaposlen od leta 1998, v podjetju pa je zasedal različne vodstvene položaje. Razvijal je odnose z vladami in vodilnimi poslovneži in jim pomagal pri razumevanju in povezovanju novih tehnologij ter poslovnih modelov.

Primož Hvala

Primož Hvala, samostojni svetovalec za prodajo in trženje

je član upravnega odbora DMS, avtor več kot 60 izobraževalnih dogodkov, predsednik programskega sveta prodajne konference Sales Summit in član programskega sveta Slovenske marketinške konference. Njegovo področje je usmerjeno v analizo prodaje, vodenje prodajnih ekip, dvig sposobnosti managerjev in prodajalcev. Pred soustanavljanjem podjetja HS Consulting je delo opravljal kot svetovalec v podjetju AT Adria in Časniku Finance. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri svojem delu pogosto sodeluje z različnimi fakultetami in podjetji.

Darja Peljhan

Dr. Darja Peljhan, docentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

je docentka na Katedri za management in organizacijo ter pridružena članica Katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V času magistrskega študija in priprave doktorske disertacije se je strokovno izpopolnjevala na Univerzi v Varšavi, na inštitutu The European Institute for Advanced Studies ter na Business School, University of Greenwich. Je strokovnjakinja za ekonomiko prodaje podjetja.

Melita Rant

Dr. Melita Rant, docentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

je docentka na Ekonomski fakulteti in svetovalka za razvoj programov za poslovneže na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Hkrati je tudi akademska so-direktorica programa FELU MBA. Pred tem pa je bila direktorica Executive MBA programa na IEDC-Poslovni šoli in koordinatorka raziskovalne dejavnosti v združenju poslovnih šol CEEMAN. Magistrirala in doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V obdobju 2010-2011 je vodila 32-članski mednarodni tim iz 18 držav, ki je raziskoval strategije rasti in voditeljske prakse v podjetjih “skritih zmagovalcih” v srednji in vzhodni Evropi, za katere je značilno voditeljstvo v tržni niši ter hitra rast preko internacionalizacije, ob sočasni visoki stopnji inovativnosti.

Matej Tusak

Matej Tušak, profesor na Fakulteti za šport

je študiral psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študij je zaključil z diplomsko nalogo na temo Agresivnost v vrhunskem športu in doktoriral na temo Razvoj motivacijskega sistema v športu.

Zaposlen je na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti kjer predava psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi na podiplomskem študiju Medicinske fakultete, na univerzah v Zagrebu, Splitu, Skopju, Mostarju, Trstu in Celovcu. Aktivno deluje tudi v sklopu Inštituta za šport kjer se ukvarja s procesom psihične priprave športnikov na tekmovanja. Kot psiholog je sodeloval na številnih EP, SP in OI. Je član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA (univerzitetna športna zveza), član odbora za vrhunski šport pri OKS, član mednarodnega odbora športnih psihologov (ISPC), predsednik strokovnega sveta za JUDO in triatlon, član strokovnih svetov v različnih (kegljanje, smučarski skoki, jadranje, kajak) panogah in vodja psiho-diagnostičnega laboratorija na Inštitutu za šport.

Je avtor različnih knjig in preko 300ih znanstvenih člankov, v katerih teoretična znanja združuje s praktičnimi izkušnjami.

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani