EF SEB LU logo

Prof. dr. Aleš Berk Skok je redni profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti UL, kjer se pedagoško in raziskovalno ukvarja s finančnimi trgi, upravljanjem premoženja in obvladovanjem tveganj. Ima bogate praktične izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah ter kot sodelavec pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev. Je član strokovnih združenj Chartered Alternative Investment Analyst Association, Global Association of Risk Professionals in Združenja poslovnih finančnikov Slovenije.Prof. dr. Aleš Groznik je redni profesor na katedri za poslovno informatiko in logistiko na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svoji karieri je objavil več kot 150 člankov, od upravljanja dobavne verige do e-poslovanja. Pred vstopom na univerzo je delal za multinacionalna podjetja v kemični, farmacevtski in živilski industriji. Od leta 2014 je predsednik nadzornega sveta na Pošti Slovenije d.d. Redno dela na svetovalnih in aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje gospodarstvu, aktivno sodeluje v številnih odborih in združenjih, kot na primer član programskega odbora konference proizvodna logistika, član programskega odbora konference management poslovnih procesov, član mednarodnega združenja revizorjev informacijskih sistemov – ISACA.

Izbrane reference izvajalca:

Abanka Vipa, Mercator, Petrol, Porsche Slovenija, Pošta Slovenije, Aventa.si, Slovenske železnice, Luka Koper, SIJ, ELES, GZS, DARS, Hypo bank, BTCProf. dr. Robert Kaše je izredni profesor za področje management in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer na dodiplomski in podiplomski ravni poučuje predmete, ki se ukvarjajo z ljudmi in njihovimi interakcijami pri delu. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih revijah kot so na primer Organization Science, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, International Journal of Manpower in European Journal of International Management. Je član uredniškega odbora vodilne svetovne revije na področju managmenta človeških virov Human Resource Managment (Wiley) in ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo. Pogosto se pojavlja v vlogi organizatorja znanstvenih ter strokovnih srečanj ali sekcij. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, aktivno sodeluje v Slovenski kadrovski zvezi in je predsednik Društva za kadrovsko dejavnost Ljubljana. Redno dela na aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje in se uči od zanimivih podjetij.

Izbrane reference: Letališče Ljubljana, NLB, BSH, TPV, Helios, Porsche Slovenija, Mercator, Adriatic Slovenia, Elektro Ljubljana.Dr. Blaž Zupan je docent na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, serijski podjetnik, predavatelj, svetovalec, doktor Business Design principov in praks. Je ustanovitelj petih podjetniških projektov, dveh mednarodnih podjetij, uspešno pa je prodal tudi tri lastna podjetja. Za seboj ima več kot 4.000 ur delavnic, coachinga in predavanj za najrazličnejše naročnike. Mentoriral je na več kot 10 hackathonih in vikendih kreativnosti.

Izbrane reference:

  • BTC: Delavnice kreativnosti za vodstvo, Razvoj sistema spodbujanja inovacij Kolektor: reševanje različnih poslovnih izzivov po metodi Design Thinking
  • MOL: Optimizacija procesov znotraj oddelkov in med oddelki
  • NLB: Delavnice spodbujanja inovativnosti med zaposlenimi
  • Droga Kolinska: Delavnica razumevanja kupcev
  • Mercator: Delavnice podjetniškega razmišljanja in delovanja v podjetju
  • EY, NLB, Mercator: Podjetniške poletne šole za študente

Dodatne informacije

  • Jana Benedik
  • T: (01) 5892 854
  • Pisarna: R-105
  • jana.benedik@ef.uni-lj.si
Na vrh strani