EF SEB LU logo

Poslovno okolje

course

Aims of the course

- razviti razumevanje zunanjega okolja podjetij in pomembnost tega okolja na njihovo uspešnost managerjev in podjetij
- zmožnost analiziranja poslovnega okolja z vidika podjetij
- zmožnost praktične uporabe znanja za reševanje problemov
- razviti razumevanje družbene odgovornosti

Course syllabus

V hitro razvijajočem (spreminjajočem) svetu je vse bolj pomembno razumevanje konteksta, v katerem delujejo podjetja. Predmet Poslovno okolje proučuje transakcijsko (delovno, panožno) okolje in kontekstualno (širše družbeno)okolje organizacij. Nenehno je potrebno iskati odgovore na vprašanja, kot so: na kakšen načine tekmujejo različni kapitalizmi in države, kakšna je prihodnost države, kako ekonomske krize vplivajo na globalizacijo, kako se spreminja organiziranost trgov dela?, kakšen vpliv imajo tehnološke spremembe, kako se na ravni družbe organizira inovairanje, kako se spreminjajo podporni sistemi (zdravstveno zavarovanje, pokojninski sistemi, izobraževanje,...), kakšno vlogo igrajo elite in kakšen pomen ima družbena odgovornost (vključujoč poslovno etiko). Pri odgovoru na ta kompleksna razvojna vprašanja ozko ekonomsko razmišljanje ni dovolj. Pristop pri predmetu je zato holističen oziroma vključuje tudi druge družboslovne, humanistične, tehnčne in naravoslovne študije.

Course director(s)

 • Marko Jaklič, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Economics (Regular Member)
 • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
 • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
 • W: www.ef.uni-lj.si 
 • LinkedIn: www.linkedin.com/in/marko-jaklic-85291025 
 • Twitter: MarkoJaklic 
 • Skype: Marko.Jaklic 
 • Office Hours
 • Thursday at 12:00 in P-342
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 9:00 in R-302
 • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
 • ATTENTION:
 
To top of page