EF SEB LU logo

Organizacija in management

course

Aims of the course

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi in dodatnimi koncepti in orodji, ki so zajeti v obvezni literaturi za predmet: Daft & Marcic, Management – The New Workplace, 7th international edition structured.

Course syllabus

V sklopu predmeta se bodo študentje seznanili z osnovnimi funkcijami managementa, ki so planiranje, vodenje, organiziranje in kontroliranje. Poleg tega bodo obravnavali tudi dodatna področja, ki so relevantna za management.

Vsebina predmeta sledi strukturi učbenika za predmet (Daft & Marcic, Management – The New Workplace, 7th international edition structured):

I. del: UVOD
1. Inovativni management v spreminjajočem se svetu
II. del: OKOLJE
2. Okolje in organizacijska kultura
3. Management globalnega okolja
4. Management etike in družbene odgovornosti
III. del: PLANIRANJE
5. Planiranje za potrebe managerjev in postavljanje ciljev
6. Managersko odločanje
IV. del: ORGANIZIRANJE
7. Oblikovanje prilagodljivih organizacij
8. Management sprememb in inovacij
9. Management človeških virov in raznolikosti
V. del: VODENJE
10. Razumevanje vedenja posameznika
11. Vodenje
12. Motiviranje zaposlenih
13. Management komunikacij
14. Vodenje timov
VI. del: KONTROLIRANJE
15. Management kakovosti in izvedbe

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 12:30 in R-407
 • W: http://www.mihaskerlavaj.net 
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=854484 
 • Twitter: @SkerlavajMiha 
 • Skype: mihaskerlavaj 
 • Office Hours
 • Tuesday at 15:00 in Zoom
 
To top of page