EF SEB LU logo

Management človeških virov

course

Aims of the course

Cilj tega predmeta je povečanje razumevanja z ljudmi povezanih procesov kot tudi uporabljati tehnike in orodja, ki prispevajo k izgradnji konkurenčne prednosti sodobnega podjetja s pomočjo ljudi.

Glavni cilji predmeta so:
- Razumeti povezavo med managemetom človeških virov ter posameznikom, skupino in organizacijo.
- Razvoj strateškega HRM razmišljanja.
- Analiziranje ključih odločitev in procesov managementa človeških virov.
- Izboljšati vodstvene sposobnosti odločanja v zvezi z vprašanji HRM v sodobnem mednarodnem podjetju.
- Upoštevanje etike in trajnostnega razvoja pri odločanju o ljudeh.

Course syllabus

1. Ljudje kot izvor konkurenčnosti
2. Opredelitev ravnanja s človeškimi viri
3. Strateško ravnanje s človeškimi viri
3.1. Modeli najboljših praks vs. odvisnostni modeli
3.2. Model strateškega RSČV
3.3. Oblikovanje kadrovske strategije
3.4. Planiranje človeških virov
4. Kako poiskati in zadržati najboljše zaposlene
4.1. Privabljanje kadrov (rekrutiranje)
4.2. Izbor zaposlenih
4.3. Metode za zadržanje zaposlenih v podjetju
5. Usposabljanje
6. Zagotavljanje uspešnosti zaposlenih
6.1. Model uspešnosti zaposlenih
6.2. Sestavine in proces zagotavljanja uspešnosti zaposlenih
6.3. Vloga vodje pri zagotavljanju uspešnosti zaposlenih
6.4. Spremljanje uspešnosti zaposlenih
6.5. Povratne informacije in letni pogovori
7. Razvoj zaposlenih
8. Sistemi plač in nagrajevanja
8.1. Opredelitev sestavin celovitega sistema plač in nagrajevanja
8.2. Model plač in nagrajevanja
8.3. Plačilo po uspešnosti
8.4. Managerske plače in nagrajevanje
9. Mednarodno ravnanje s človeškimi viri
9.1. Mednarodni kontekst ravnanja s človeškimi viri
9.2. Organizacijski kontekst ravnanja s človeškimi viri v mednarodnem podjetju
9.3. Načini in metode mednarodnega ravnanja s človeškimi viri

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in P-313
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 14:00 in P-334
 
To top of page