Strategic Management in Sport

course

Aims of the course

- Študente seznaniti s procesom strateškega planiranja, uresničevanja strategij in strateške kontrole v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih organizacijah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
- študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi (torej pri študentih ustvariti široko bazo znanja, da se bodo lahko kasneje z dodatnimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju strateškega managementa).

Course syllabus

1. Uvod v strateški management
2. Celovita analiza
3. Razvijanje strategij
4. Uresničevanje strategij in strateška kontrola
5. Strateški management v nedobičkovnih organizacijah

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page