EF SEB LU logo

Ekonomska analiza zdravstva

course

Aims of the course

Cilj predmeta je seznaniti študenta z metodami ekonomske analize v zdravstvu. Pri predmetu tako po eni strani domnevamo predznanje statistike in ekonometrije, po drugi strani pa domnevamo poznavanje zdravstva. Na teh podlagah bo študent pridobil osnovno znanje o metodah, ki jih uporabljamo v analizi zdravstva, to znanje pa naj bi mu omogočalo v praksi izbor ustrezne metode, njeno prilagoditev v konkretnem primeru in njen poglobljen študij. Prav tako naj bi spoznal razlagalno moč posamezne metode.

Course syllabus

1. Analiza dobrobiti in stroškov
1.1. Merjenje dobrobiti
1.2. Merjenje stroškov
1.3. Ekonomska evalvacija

2. Analiza učinkov in stroškov

3. Analiza stroškovne učinkovitosti
3.1. Ekonometrična analiza učinkovitosti z zdravstvu
3.2. DEA v zdravstvu

4. Analiza stroškov in koristi

5. Vrednotenje človekovega življenja

6. Ekonomska evalvacija kot podlaga za sprejemanje odločitev

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in P-309
 
To top of page