EF SEB LU logo

Finančni management v zdravstvenih organizacijah

course

Aims of the course

Cilj tega predmeta je študentom pomagati razumeti finančne vidike delovanja in upravljanja zdravstvenih organizacij. Na praktičnih primerih in z uporabo konceptov moderne finančne teorije bodo študentje spoznali finančni management v različnih organizacijskih oblikah zdravstvenih organizacij. Predmet se osredotoča na finančne principe in proces finančnega odločanja v teh organizacijah, s posebnimi poudarki na temah, kot so vrednotenje finančnih naložb, odločanje o dolgoročnih naložbah v osnovna sredstva in upravljanje z kratkoročnimi in dolgoročnimi sredstvi. Študentje bodo tako spoznali koncepte, ki so osnova za sprejemanje finančnih odločitev v zdravstvenih organizacijah in se jih bodo tudi naučili uporabljati v okviru različnih ponudnikov zdravstvenih storitev v praksi.

Course syllabus

1. Uvod v finančni management zdravstvenih organizacij
2. Analiza finančnih izkazov
3. Tveganje in donosnost
4. Časovna vrednost denarja in vrednotenje naložb
5. Obnašanje stroškov
6. Finančni trgi in institucije
7. Dolgoročne naložbe v osnovna sredstva in njihovo financiranje
8. Dolgoročni viri financiranja zdravstvenih organizacij
9. Upravljanje z obratnim kapitalom
10. Preoblikovanje (prestrukturiranje) zdravstvenih organizacij

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in RZ-204
 
To top of page