EF SEB LU logo

Organiziranje zdravstvenih organizacij

course

Aims of the course

Cilj tega predmeta je pridobiti znanje s področja tako imenovanih managerskih orodij. Gre za tehnike, ki omogočajo sprejemanje poslovnih odločitev managerjev. To je področje, ki se je v zadnjih letih hitro razvijalo in dalo managerjem možnost, da objektivizirajo podlage, na podlagi katerih se odločajo v poslovnih procesih. Kompetence, ki jih pridobi študent s tem predmetom, so omejene na razumevanje, uporabo in interpretacijo rezultatov uporabe različnih managerskih orodij. S tem, da bo študent spoznal managerska orodja, bo pridobil tudi na kompetencah v povezavi v managiranjem. Predmet se tako navezuje na uvodni predmet programa, to je Osnove managementa zdravstvenega varstva. Kompetence, ki jih pridobi študent s področja managerskega orodja, so v celoti povezane z managiranjem zdravstvenih organizacij

Course syllabus

1 Kovač:
Opredeljevanje vizije, poslanstev in vrednot
SWOT analiza
Sistem uravnoteženih kazalnikov
Modeliranje poslovnih procesov

2 Potočan:
Strategija in oblikovanje organizacije
Organizacijska struktura
Dejavniki sistema organizacije
Inovativnosti in spreminjanje organizacije
Organizacijska kultura
Trendi sodobnega razvoja organizacije

3 Bohinc:
Management izidov zdravstvene obravnave
Celovita kakovost in rizični dejavniki v zdravstvu
Integrirani sistemi v zdravstvu: "case management, care management, case manager"
Vodenje in upravljanje primerov pacientov na osnovi podobne diagnoze DRG

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-304
 
To top of page