EF SEB LU logo

Statistika v zdravstvu

course

Aims of the course

* Seznaniti študenta z naborom in uporabnostjo statističnih metod in s statističnimi informacijami o zdravstvu in njegovem okolju kot osnove za sprejemanje poslovnih oz. ekonomskih odločitev v razmerah negotovosti.
* Usposobiti študenta za samostojno statistično raziskovanje na različnih ravneh zdravstvenega sistema.
* Usposobiti študenta za vrednotenje rezultatov statističnih raziskovanj, ki jih pripravljajo specializirane raziskovalne agencije, in podatkov uradne statistike.

Course syllabus

1. Uvodne teme (namen predmeta; vloga in obseg statistike v zdravstvu, povezanost statistike v zdravstvu z drugimi področji statistike; posebnosti statistike zdravstva).
2. Splošni koncepti in statistični indikatorji po osnovnih področjih statistike v zdravstvu (demografski in socialno-ekonomski dejavniki in drugi dejavniki zdravja; zdravje prebivalstva; zdravstveni sistemi; zaščita in preventiva; zmogljivosti in izraba zmogljivosti v zdravstvu; finansiranje zdravstva).
3. Klasifikacije v statistiki zdravstva (splošne in posebne).
4. Satelitski računi za zdravstvo.
5. Domače in tuji viri podatkov o statistiki v zdravstvu.
6. Statistična analiza v zdravstvu.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in R-405
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bavdaz/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 11:00 in R-412
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in R-415
 
To top of page