EF SEB LU logo

Vrednotenje kakovosti dela, organizacije dela in obremenjenosti v zdravstvu

course

Aims of the course

Cilj: usposobitev za samostojno uporabo metodologije na področju raziskav kakovosti dela, organizacije dela in obremenjenosti.
Rezultat: izvedba ustrezne raziskave s poročilom oz. objavo.

Course syllabus

Osnove metodologije raziskovanja kakovosti
Analiza zadovoljstva bolnikov in zaposlenih
Analiza kakovosti in organizacije dela v zdravstvu
Analiza obremenjenosti in izgorelosti
Analiza kakovosti življenja
Izdelava in uporaba ocenjevalnih lestvic
Priprava in izvedba anketiranja
Vzorčenje
Analiza in vrednotenje rezultatov anketiranja in ocenjevalnih lestvic
Predstavitev rezultatov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in P-309
 
To top of page