EF SEB LU logo

Zdravstveno zavarovanje

course

Aims of the course

* razviti sposobnost strokovne in argumentirane komunikacije na področju zasebnega financiranja zdravstvenega varstva
* razviti zmožnost preučevanja in samostojne analize produktov zasebnega zdravstvenega zavarovanja
* poznati osnovne značilnosti in razlike med javnim in zasebnim financiranjem zdravstvenega varstva
* razumeti vlogo zavarovalniške dejavnosti pri financiranju zdravstvenega varstva
* poznati zavarovalniško dejavnost ter posebnosti zasebnega zdravstvenega zavarovanja
* obvladati osnovne tipe zasebnih zdravstvenih zavarovanj in njihove povezave z ter odvisnosti od ureditve javnega socialnega sistema
* razumeti načine določanja premije zasebnega zdravstvenega zavarovanja in poznati njene sestavine
* razumeti ukrepe obvladovanja tveganj v zavarovalniški dejavnosti s poudarkom na zdravstvenih zavarovanjih ter obvladovanju stroškov
* razumeti pomen in vlogo matematičnih rezervacij pri dolgoročnih zdravstvenih zavarovanjih
* zveza med zasebnim zdravstvenim zavarovanjem in privatizacijo zdravstvenih dejavnosti

Course syllabus

Sistemska vloga zasebnega zavarovanja. Trajno vzdržno in stabilno financiranje zdravstvene oskrbe kot ena temeljnih sestavin socialne varnosti. Razvoj zdravstvenega zavarovanja. Zasebno zdravstveno zavarovanje kot spremljevalec sistemskih ureditev javnega financiranja zdravstvenega varstva. Javno-zasebno partnerstvo. Razmerja in konflikti med udeleženci: zavarovanec, izvajalec zdravstvene storitve, zavarovatelj, država. Zavarovanec kot državljan in potrošnik.

Zavarovalniška dejavnost. Zavarovanje in zavarovalna pogodba. Zavarovalna vsota. Zavarovalniška dejavnost. Statusna ureditev zavarovalnic. Obvladovanje tveganj. Nadzor.

Značilnosti zasebnih zdravstvenih zavarovanj. Javno in zasebno. Obvezno in prostovoljno. Tipi zasebnih zdravstvenih zavarovanj. Značilnosti zavarovalne pogodbe. Škodni dogodek. Procesiranje zavarovalnega primera. Informatizacija obdelave škodnega primera ter drugih specifičnih poslovnih procesov. Ukrepi obvladovanja stroškov. Ukrepi obvladovanja tveganj. Značilni spori in njihovo reševanje.

Premija in matematične rezervacije. Gotovost in negotovost, spremenljivost in zakonitost. Vpliv zakonodaje na oblikovanje premije. Izravnava. Vzajemnostni pristop z elementi solidarnosti. Tržni pristop s posamično ocenitvijo tveganja. Dolgoročna zavarovanja ter spremenljivost premije. Matematična rezervacija in dileme.

Trg zasebnih zdravstvenih zavarovanj. Produkti zasebnih zdravstvenih zavarovanj. Vsebinska analiza. Primerjalna analiza. Smeri razvoja trga.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in P-309
 
To top of page