EF SEB LU logo

Marketing za managerje (izredni)

course

Aims of the course

Namen predmeta je omogociti udeležencem pregled nad trženjskimi strategijami in omogociti integracijo teorije in prakse s pomočjo študijskih primerov in trženjske literature. Strateške odlocitve na podrocju trženja se nanašajo na vstop na trg, na diferenciacijo ponudbe, na razporejanje virov in podobno. Oblikovanje strategije trženja ni enostavna naloga, kajti le redko se zgodi, da imamo na voljo vse želene informacije. Pri tem je potrebno opredeliti domet pokrivanja trga ter konkurencne prednosti podjetja, glede na to, kakšen položaj ima podjetje na trgu (vodja, izzivalec ipd.), na kateri razvojni stopnji je trg (nastajajoci trg, rastoci trg, zreli trg, trg v upadanju), ali podjetje že nastopa na nekem trgu ali pa šele vstopa nanj ter kako se bosta ponudba in povpraševanje na nekem trgu spreminjala v prihodnosti. Predmet je oblikovan na način, da udeležencem omogoča pridobivati znanja za reševanje trženjskih problemov s globalnem konkurencnem okolju.
 

Course syllabus

1. Tržna naravnanost, trženjski pristopi in vloga trženja v organizacijah 2. Analiza porabnikov– kdo so potencialni kupci? 3. Preučevanje konkurentov 4. Segmentacija porabnikov 5. Ciljanje in pozicioniranje 6. Doseganje obranljivih konkurenčnih prednosti 7. Uresnicevanje tržno-naravnanih strategij
 

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Office Hours
  • Thursday at 13:00 in P-331
 
To top of page