EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 2

course

Aims of the course

Predmet sistematično gradi znanje poslovne in ekonomske terminologije v angleškem jeziku. Razvija govorne in pisne oblike poslovnega komuniciranja v angleškem jeziku. Študentom omogoča, da znanje angleškega jezika umestijo v sodobno poslovno okolje in jih usposablja za učinkovito rabo angleške študijske in referenčne literature.

Course syllabus

Predmet obravnava besedila in poslovne primere s področja podjetništva, mednarodne trgovine, trženja, finančnega in borznega poslovanja, računovodstva in revizije ter združitev in prevzemov. Študenti urijo govorno in pisno komunikacijo v obliki simuliranih sestankov in predstavitev poslovnih primerov. Obravnavane teme se vsebinsko navezujejo na strokovna področja visoke poslovne šole.

Pričakovano predznanje: Znanje angleškega jezika na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page