EF SEB LU logo

Bančništvo

course

Aims of the course

- Osredotočenje predvsem na delovanje finančnih posrednikov kot posrednikov, ki opravljajo kvalitativno transformacijo sredstev.
- Seznanitev študentov z glavnimi značilnostmi delovanja finančnih posrednikov in metodami za prepoznavanje, ovrednotenje in upravljanje tveganj, s katerimi se srečujejo finančni posredniki v praksi.
- Pridobiti osnovna znanja, ki so potrebna za uspešno upravljanje finančnih institucij oz. upravljanje tveganj, ki se pojavljajo pri delovanju teh institucij.

Course syllabus

1. Uvod
2. Institucionalni okvir za delovanje finančnih posrednikov - primer Slovenije in proces prevzemanja predpisov EU
3. Posebnosti delovanja finančnih posrednikov
4. Tveganja finančnih posrednikov
5. Merjenje tveganj
5.1. Obrestno tveganje
5.2. Tržno tveganje
5.3. Kreditno tveganje
5.4. Tehnološko tveganje in poslovno tveganje
5.5. Valutno tveganje
5.6. Likvidnostno tveganje
6. Upravljanje tveganj
6.1. Upravljanje likvidnosti in bančnih obveznosti
6.2. Zavarovanje depozitov in druga jamstva za bančne obveznosti
6.3. Kapitalska ustreznost
6.4. Upravljanje tveganj z izvedenimi finančnimi instrumenti

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 0:00 in Zoom
  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in P-303
 
To top of page