EF SEB LU logo

Osnove baz podatkov in podatkovne analitike

course

Aims of the course

- Razviti znanja in sposobnosti za načrtovanje, razvoj in uporabo baz podatkov v poslovnih okoljih in drugih organizacijah s poudarkom na poslovnih vidikih modeliranja in uporabe.
- Seznaniti slušatelje s problemi in praktičnimi izkušnjami na področju vzpostavljanja, upravljanja, uporabe in vzdrževanja podatkovnih baz in ostalih informacijskih virov v organizacijah.
- Razviti sposobnosti kritične ocene možnih pristopov na tem področju.
- Zagotoviti slušateljem znanja s področja uporabe informacijskih orodij s področij razvoja, upravljanja in uporabe podatkovnih baz.
- Pripraviti študente za nadaljevanje študija na predmetih usmeritve, saj so vsebine osnova za več drugih predmetov.

Course syllabus

1. Baze podatkov in njihove značilnosti
2. Podatkovni modeli
3. Načrtovanje, razvoj in vzdrževanje baz podatkov
4. Metodologije načrtovanja in razvoja
5. Informacijska orodja: CASE in sistemi za upravljanje baz podatkov
6. Jezika SQL in PL/SQL
7. Uporaba podatkovnih baz za podatkovno analitiko
8. Arhitektura poslovne inteligence
9. Sprotna analitična obdelava podatkov (OLAP)
10. Asociativna analitika

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 12:00 in RZ-404
 
To top of page