EF SEB LU logo

Finančno računovodstvo

course

Aims of the course

1. Nadgraditi znanje finančnega računovodstva iz elementarnega na srednjo raven zahtevnosti.
2. Poglobljeno razumevanje priprave računovodskih informacij za zunanje uporabnike.
3. Seznaniti študente s konkretnimi problemi, s katerimi se soočajo pripravljavci računovodskih izkazov.

Course syllabus

1. Letno poročilo in informacije v njem.
2. Zakonodajni okvir računovodskega poročanja.
3. Nadgradnja vrednotenja najpomembnejših računovodskih kategorij po računovodskih načelih (pogojne obveznosti, finančne naložbe v povezana podjetja,…).
4. Temeljni računovodski izkazi podjetja.
5. Skupina podjetij in skupinski računovodski izkazi.
6. Izvenbilančna evidenca.
7. Etika pri računovodskem poročanju.
8. Analiza računovodskih izkazov.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 11:00 in P-320
 
To top of page