EF SEB LU logo

Management javne organizacije

course

Aims of the course

- Usposobiti študenta za poslovodenje javne organizacije in sicer na temeljih splošnega vodstvenega znanja.
- Pridobiti pregled nad sodobnimi znanstvenimi spoznanji na področju vodenja javnih organizacij.
- Razviti sposobnosti za kritično presojo uspešnosti poslovanja javnih organizacij.
- Pridobiti osnovno znanje za oblikovanje in izboljšavo javnih organizacij.

Course syllabus

Uvod: Kaj je management?

1. poglavje: Opredelitev javnega sektorja

2. poglavje: Vrednote delovanja javnih organizacij

3. poglavje: Birokracija

4. poglavje: Formalna organizacija

5. poglavje: Neformalna organizacija

6. poglavje: Moč znotraj organizacije

7. poglavje: Vodenje

8. poglavje: Motivacija in morala

9. poglavje: Načrtovanje in odločanje

10. poglavje: Gospodarjenje z viri

11. poglavje: Nova vprašanja

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-304
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in P-309
 
To top of page