EF SEB LU logo

Management v turizmu

course

Aims of the course

Cilji predmeta so:
razumeti pomen managementa v turističnem sektorju
spoznati temeljne funkcije managementa
spoznati temeljna načela managementa v turizmu;
spoznati management v različnih podjetjih in organizacijah turističnega sektorja;
razumeti razvoj turizma v prihodnosti in nove trende na področju managementa v turizmu.

Course syllabus

Management in njegova vloga v turizmu
- Management - Opredelitev osnovnih pojmov;
- Odločanje: proces in vrste odločitev
- Upravljanje in management
- Uspešnost in družbena odgovornost podjetij.
- Poslanstvo podjetja.
Osnovne funcije managementa
- Funkcija planiranja;
- Funkcija organiziranja;
- Funkcija vodenja ;
- Funkcija kontroliranje.
Management med različnimi ponudniki v turističnem sektorju
- Transport;
- Letalski ponudniki;
- Gostinstvo;
- Organizatorji potovanj;
- Turistične atrakcije;
- Javni sektor;
- Turistične destinacije.
4. Prihodnost managementa v turizmu
- Mega-trendi v turizmu: Stanje v turističnem sektorju do leta 2020;
- Novi trendi na področju managementa v turizmu.
5. Primeri iz prakse (ilustrativno)
- Management v turističnem podjetju: Primer
Sava Turizem d.d.;
- Management turistične atrakcije: Primer
Postojnske jame;
- Management turističnega organizatorja: Primer
Kompas d.d.;
- Management letalskega prevoznika: Primer Adria
Airways;
- Management turistične destinacije: primer Slovenije;
- Mednarodni primeri o uspehu in propadu turističnih
podjetij.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in RZ-106
 
To top of page