EF SEB LU logo

Mednarodna ekonomika

course

Aims of the course

- Na temelju klasičnih in sodobnih teoretskih osnov mednarodne menjave in v povezavi s posebnostmi mednarodnega gospodarskega okolja razvijati pojmovni sistem potreben za poznavanje in razumevanje učinkov gospodarskih in poslovnih procesov sodobnega odprtega nacionalnega gospodarstva.
- Razvijati znanja potrebna za poznavanje in razumevanje učinkov gospodarskih in poslovnih procesov sodobnega odprtega nacionalnega gospodarstva.

Course syllabus

1. Posebnosti mednarodnega gospodarskega sodelovanja.
2. Teorije mednarodne menjave: klasična, neo-klasična in nove teorije.
3. Trgovinska politika: carine in učinki, necarinski ukrepi, argumenti za zaščito gospodarstva, pospeševanje izvoza, ekonomske integracije, trgovinska politika in države v razvoju, trgovina in kmetijstvo.
4. Makroekonomske politike odprtega gospodarstva.
5. Plačilna bilanca in denar v mednarodnem gospodarskem sodelovanju: stalni, drseči devizni tečaji in ravnotežja plačilne bilance.
6. Produkcijski faktorji in gibljivost v mednarodnem gospodarstvu: mednarodno zadolževanje in finančne krize, neposredne investicije v tujino.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:00 in R-306
 
To top of page