EF SEB LU logo

Mednarodna trgovinska politika

course

Aims of the course

- Seznaniti študente z oblikami državnega in nadnacionalnega usmerjanja zunanjetrgovinskih tokov.
- Analizirati učinkovitost posameznih instrumentov zaščite nacionalnih gospodarstev ter nacionalnega spodbujanja izvoza.
- Spoznati sodobni nadnacionalni institucionalni okvir spremljanja tokov svetovne trgovine in nadziranja trgovinskih praks posameznih držav.
- Analizirati sodobno skupno zunanjetrgovinsko politiko EU.

Course syllabus

1. Koristi od proste trgovine v različnih zunanjetrgovinskih teorijah
2. Ekonomski argumenti za zaščito domačega gospodarstva
3. Učinkovitost instrumentov zaščitne politike
4. Mednarodni institucionalni okvir usmerjanja svetovne trgovine
5. Razvoj in značilnosti GATT in WTO
6. Dovoljene začasne oblike zaščite v okviru WTO (zaščitni ukrepi)
7. Nedovoljene trgovinske prakse v okviru WTO (subvencije, dumping, VER,...)
8. Reševanje sporov v okviru WTO
9. Značilnosti skupne zunanjetrgovinske politike EU

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
 
To top of page