EF SEB LU logo

Nacionalno računovodstvo

course

Aims of the course

- Seznaniti študenta z zgradbo narodnega gospodarstva, izraženo skozi sistem nacionalnih računov in s statistično operativnimi opredelitvami osnovnih ekonomskih pojavov, ki jih je potrebno poznati pri analizi problemov v praksi.
- Spoznati osnovne koncepte in principe sistema nacionalnih računov kot informacijske podlage za vodenje in ocenjevanje ekonomske politike ter spoznati mednarodne standarde na tem področju.
- Seznaniti z uporabo nacionalnih računov za strukturno modeliranje narodnega gospodarstva.

Course syllabus

1. Uporabnost nacionalnega računovodstva
2. Institucionalne in druge enote opazovanja
3. Sektorji in panoge
4. Transakcije in njihovo vrednotenje
5. Veriga računov
6. Bruto domači proizvod in drugi osnovni makroekonomski agregati
7. Predstavitev računov
8. Specializirani ekonomski računovodski sistemi
9. Tabele ponudbe, porabe in input-output tabele
10. Kazalci cen in obsega
11. Matrike družbenih računov
12. Satelitski računi posameznih sektorjev

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:30 in R-415
 
To top of page