EF SEB LU logo

Nemški jezik za posl. in eko. vede 1 B

course

Aims of the course

Razširiti znanje poslovne in ekonomske terminologije v nemškem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje
spretnosti javnega nastopanja.
Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.
Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti.

Course syllabus

Predmet obravnava različne teme s področja šolanja, javnega nastopanja, zaposlovanja, strukture in strategije podjetja, finančnih izkazov podjetja,
zagotavljanja finančnih virov, mednarodnega poslovanja, trženja, krepitve odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah (formalni in neformalni razgovor, predstavitve, telefoniranje, teleconference, in pisne oblike komunikacije). Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, e-sporočilo, poslovna korespondenca), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 11:30 in R-207
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-207
 
To top of page