EF SEB LU logo

Nemški jezik za posl. in eko. vede 2 B

course

Aims of the course

Utrditi, razširiti in poglobiti znanje poslovne in nemške terminologije v nemškem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja. Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem - nemškem - jeziku.

Course syllabus

Aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved: podjetništvo, trženje, finance, mednarodno poslovanje in povezave, management. Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti. Obravnava strokovne terminologije ter jezikovnih struktur. Oblikovanje besedil ter komuniciranje v različnih poslovnih situacijah (pogajanja,sestanki, CV, prošnja za službo, predstavitveni intervju, igre vlog).
Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 11:30 in R-207
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-207
 
To top of page