EF SEB LU logo

Osnove ekonomike in managementa izobraževanja

course

Aims of the course

- Seznaniti študenta z osnovami nabora managerskih in ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s procesom izobraževanja ter izobraževalnimi sistemi v družbi znanja.
- Zagotoviti znanja, ki ekonomista usposabljajo za dela na področju ekonomike in managementa izobraževanja.
- Prispevati k boljšemu razumevanju vsebine in problematike osnov ekonomike in managementa izobraževanja v praksi.
- Spoznati izobraževalni sistem v Sloveniji v primerjavi z izobraževalnimi sistemi drugje v Evropi in v svetu.
- Pridobiti osnovna znanja za delo ekonomista v sektorju izobraževanja.

Course syllabus

Namen predmeta je spoznati osnove na področju ekonomike in managementa izobraževanja s poudarkom na Sloveniji in EU državah.
Vsebina:
1. Opredelitev ekonomike in managementa izobraževanja
2. Družbeni in ekonomski pomen izobraževanja
3. Teorija in merjenje človeškega kapitala
4. Vrednotenje ekonomike izobraževanja in trg delovne sile
5. Financiranje izobraževanja: različni možni modeli in njihove prednosti in slabosti
6. Izobraževanje in regionalni razvoj
7. Izobraževanje in informacijska družba
8. Izobraževalni sistemi v Sloveniji in EU
9. Vseživljenjsko učenje in učeča se družba
10. Sodobni pristopi in metode izobraževanja
11. Stili učenja in karierni razvoj posameznika v družbi znanja
12. Trendi na področju ekonomike in managementa izobraževanja

Course director(s)

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sandra-penger-phd-273134/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 13:30 in P-348
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 18:00 in P-348
 
To top of page