EF SEB LU logo

Osnove turizma

course

Aims of the course

- Spoznati znanstveno opredelitev turizma.
- Spoznati osnovno terminologijo v turizmu.
- Spoznati dejavnike razvoja turizma.
- Spoznati strukturo in delovanje turističnega tržišča.
- Spoznati pomen turizma v svetu, v EU in v nacionalnih gospodarstvih.
- Spoznati osnovne ekonomske funkcije turizma.
- Spoznati osnove turistične politike in organiziranost turizma.
- Spoznati slovenski turizem.

Course syllabus

1. Uvod in opredelitev predmeta
2. Znanstvena opredelitev turizma
3. Osnovna terminologija v turizmu
4. Dejavniki razvoja turizma
5. Turistično povpraševanje
6. Turistična ponudba
7. Turistično gospodarstvo: od HORECA+TA do turističnega gospodarstva
8. Statistično spremljanje turizma
9. Razvoj turizma v svetu, UE in v Sloveniji
10. Osnove ekonomskega pomena turizma
11. Osnove turistične politike in organiziranost turizma
12. Študij primerov turizma

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-101
 
To top of page