EF SEB LU logo

Poslovanje neprofitnih organizacij

course

Aims of the course

- Seznaniti študenta s posebnostmi poslovanja neprofitnih organizacij ter jih povezati s predhodno pridobljenimi znanji pri temeljnih funkcijskih in metodoloških predmetih.
- Usposobiti študenta za presojo uspešnosti poslovanja neprofitnih organizacij.
- Prispevati k boljšemu razumevanju vsebine in problematike poslovanja neprofitnih organizacij.

Course syllabus

1. Vloga in pomen neprofitnega sektorja v družbi
2. Vrste neprofitnih organizacij
2.1. Posebnosti poslovanja zdravstvenih organizacij
2.2. Posebnosti poslovanja vzgojno-izobraževalnih inštitucij
2.3. Posebnosti poslovanja društev
3. Pravni okviri delovanja neprofitnih organizacij
4. Posebnosti financiranja neprofitnih organizacij
5. Posebnosti pri spremljanju uspešnosti neprofitnih organizacij
6. Posebnosti nadzora poslovanja neprofitnih organizacij

Course director(s)

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sandra-penger-phd-273134/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 13:30 in P-348
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 18:00 in P-348
 
To top of page