EF SEB LU logo

Poslovna matematika

course

Aims of the course

- Razvijati logično mišljenje.
- Dati slušatelju temeljne matematične pojme, potrebne za kvantitativno obravnavanje ekonomskih in poslovno organizacijskih problemov.

Course syllabus

1. Funkcije ene spremenljivke
1.1. Funkcija, kompozitum, inverzna funkcija
1.2. Linearna funkcija
1.3. Polinomi, racionalne funkcije
1.4. Eksponentna funkcija, logaritem
1.5. Zveznost in limita
2. Odvod in uporaba
2.1. Odvod in diferencial
2.2. Taylorjeva vrsta
2.3. Analiza funkcije
2.4. Uporaba v ekonomiji
3. Funkcije dveh spremenljivk
4. Nedoločeni in določeni integral
5. Finančna matematika
6. Linearna algebra
6.1. Matrike
6.2. Determinante
6.3. Sistemi linearnih enačb
7. Verjetnostni račun
7.1. Kombinatorika
7.2. Algebra dogodkov
7.3. Verjetnost, pogojna verjetnost
7.4. Bernoullijevo zaporedje poskusov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 12:00 in RZ-303
 
To top of page