EF SEB LU logo

Poslovna matematika

course

Aims of the course

- Razvijati logično mišljenje.
- Dati slušatelju temeljne matematične pojme, potrebne za kvantitativno obravnavanje ekonomskih in poslovno organizacijskih problemov.

Course syllabus

1. Množice, relacije, preslikave
2. Zaporedja in vrste
3. Linearna algebra
3.1. Determinante
3.2. Matrike
3.3. Vektorji
3.4. Sistemi linearnih enačb
3.5. Input-output modeli
4. Funkcije ene spremenljivke
4.1. Zveznost in limita
4.2. Odvod in diferencial
4.3. Taylorjeva vrsta
4.4. Analiza funkcije
4.5. Nedoločeni in določeni integral
5. Funkcije dveh in več spremenljivk
5.1. Parcialni odvodi in diferencial
5.2. Taylorjeva vrsta
5.3. Nevezani in vezani ekstremi
6. Finančna matematika
7. Verjetnostni račun
7.1. Algebra dogodkov
7.2. Verjetnost, pogojna verjetnost
7.3. Bernoullijevo zaporedje poskusov
7.4. Slučajne spremenljivke
7.4.1. Porazdelitvena funkcija
7.4.2. Momenti
7.4.3. Verjetnostne porazdelitve

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 9:00 in Online
 
To top of page