EF SEB LU logo

Poslovno okolje podjetja

course

Aims of the course

Posredovati študentom temeljna spoznanja o povezavah med podjetji, državo in družbo, ki jih mora upoštevati management pri strateškem načrtovanju in uresničevanju poslovne politike oziroma raznih ukrepov v podjetju in v širši javnosti.

Course syllabus

1. Poslovno okolje podjetja. Modeli razmerja podjetja – država – družba.
2. Izzivi sodobnega poslovnega okolja.
3. Poslovna etika.
4. Koncept družbene odgovornosti podjetja.
5. Podjetja in država: tržne strukture in vloga države, protimonopolna politika.
6. Podjetja in notranje okolje: Upravljanje s specifičnimi etičnimi vprašanji (zaposleni, upravljanje)
7. Podjetja in zunanje okolje: Upravljanje s specifičnimi etičnimi vprašanji (potrošniki, okolje)
8. Tehnološko okolje, inovacije in izzivi.
9. Konkurenčnost poslovnega okolja.

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: Mateja Drnovšek 
  •  
  • Skype: mateja_drnovsek 
  •  
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alenka-slavec-gomezel-291aa73b/ 
  •  
  •  
 
To top of page