EF SEB LU logo

Ravnanje z ljudmi pri delu

course

Aims of the course

- Seznaniti študente s teoretičnimi osnovami potrebnimi za razumevanje in usmerjanje ljudi k organizacijskim ciljem.
- Razviti študentove zmožnosti za učinkovito ravnanje z ljudmi pri delu.
- Oblikovati managerje z izrednim občutkom za etiko in močnim občutkom socialne odgovornost.

Course syllabus

Opredelitev in cilji ravnanja z ljudmi pri delu
Kontekst ravnanja z ljudmi pri delu
Organizacijska kultura in RLD
Menedžment človeških virov in posameznik
Analiza in (pre)oblikovanje dela
Načrtovanje človeškihh virov
Privabljanje, izbiranje in uvajanje
Usposabljanje in razvoj
Kariere in management karier
Zagotavljanje delovne uspešnosti
Odnosi z zaposlenimi
Sistemi plač in nagrajevanja
Zadržanje in odpuščanje zaposlenih
Pravni vidiki delovnih razmerij
Strateški management človeških virov
Etičnost pri delu z ljudmi
Trendi in izzivi ravnanja z ljudi pri delu

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in P-313
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 14:00 in P-334
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in P-334
 
To top of page