EF SEB LU logo

Stroškovno računovodstvo

course

Aims of the course

- Opredeliti vlogo stroškovnega računovodstva v informacijskem sistemu podjetja
- Pojasniti različne koncepte stroškov
- Pojasniti pomen različnih stroškovnih konceptov za različne vrste poslovnih odločitev
- Prikazati praktično uporabnost stroškovnega računovodstva na praktičnih primerih

Course syllabus

1. Opredelitev stroškovnega računovodstva in različnih stroškovnih konceptov
2. Stroški po naravnih vrstah
2.1. Stroški materiala
2.2. Stroški storitev
2.3. Stroški amortizacije
2.4. Stroški dela
3. Neposredni in posredni stroški
3.1. Stroški in stroškovni nosilci
3.2. Polna lastna cena
3.3. Obračun stroškov naročilne in procesne proizvodne dejavnosti
3.4. Klasične metode kalkulacij stroškov
3.5. Spremljanje stroškov po aktivnostih
4. Dodatni stroški
4.1. Izbira med različicami delovanja
4.2. Informacije za različne poslovne probleme
5. Računovodstvo odgovornosti
5.1. Stroškovna mesta odgovornosti
5.2. Prihodkovna mesta odgovornosti
5.3. Dobičkovna mesta odgovornosti
5.4. Naložbena mesta odgovornosti


Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Friday at 9:00 in P306
 • Office Hours
 • Friday at 10:00 in P-214/I
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 11:00 in P-320
 
To top of page