EF SEB LU logo

Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva

course

Aims of the course

Študent pridobi znanje razumevanja temeljnih računovodskih izkazov ter kompetenco ovrednotenja poslovnih odločitev z ustreznimi računovodskimi tehnikami.

Course syllabus

1. Vrste računovodskih poročil glede na vrste uporabnikov
2. Pomen računovodskih informacij za zunanje uporabnike
3. Pravni okvir računovodskega poročanja v Sloveniji in Evropski uniji
4. Letno poročilo
5. Vrednotenje najpomembnejših računovodskih kategorij po računovodskih načelih
5.1. Merjenje osnovnih sredstev
5.2. Merjenje finančnih naložb
5.3. Merjenje kapitala
5.4. Merjenje obveznosti
6. Dva temeljna računovodska izkaza podjetij
6.1. Izkaz gibanja kapitala in bilančni dobiček
6.2. Izkaz denarnih tokov
7. Uvod v poslovodno računovodstvo in managersko odločanje
8. Relevantne računovodske kategorije za odločanje
9. Analiza obseg poslovanja, stroški, dobiček
10. Lastna cena
11. Predračunavanje in kontrola
12. Ovrednotenje kratkoročnih in dolgoročnih odločitev
13. Refleksija

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:30 in P-320
 
To top of page